Jaroslava Pešicová/ Jeviště nekonečných příběhů -Grafické listy ze sbírek galerie

Malířka, grafička a ilustrátorka Jaroslava Pešicová (1935 – 2015), se v tvorbě nejvíce zaměřovala na zobrazování mnohofigurálních scén, hlavně v grafických listech a kresbách, kterým se věnovala od 70. let 20. století. Podivuhodné dění v podivuhodných kompozicích plných pohybu, krásných až barokních forem. Takové jsou grafické listy z let 1972 - 1982 z galerijních sbírek, kterým vévodí divadelní svět, naplněný absurdní poetikou i tajemností. Její raná tvorba vycházela z nové figurace.

Jaroslava Pešicová v 50. letech 20. stoleté studovala na Vyšší škole uměleckého průmyslu u profesorů Petra Dillingera, Karla Tondla a obor ilustrace u prof. Karla Müllera. Následně vystudovala na AVU monumentální malbu u prof. Vladimíra Sychry. V 60. letech se stala členkou umělecké skupiny Etapa a v roce 1990 členkou SČUG Hollar.

Kurátorka výstavy: Michaela Šárköziová 

Josef Jíra (1929-2005)/ Divadlo světa 7.05.2021 — 4.07.2021
Připravujeme na rok 2021 7.01.2021 — 3.10.2021
Sbírka porcelánu SUPŠ K. Vary 16.09.2017 — 31.12.2021