Připravujeme na rok 2021

Letohrádek Ostrov je z provozních důvodů veřejnosti uzavřen do 6. května 2021.

Prohlídka historického interiéru a výstavy Sbírka porcelánu SUPŠ KV je možná po předchozí telefonické domluvě na tel.: 720 052 725.

 

Připravujeme na rok 2021

Výstavy:

6. 5. – 4. 7. 2021

Přízemí

Jaroslava Pešicová / Jeviště nekonečných příběhů – Grafické listy ze sbírek galerie

Malířka, grafička a ilustrátorka Jaroslava Pešicová (1935–2015) se v tvorbě nejvíce zaměřovala na zobrazování mnohofigurálních scén, hlavně v grafických listech a kresbách, kterým se věnovala od 70. let 20. století. Podivuhodné dění v podivuhodných kompozicích plných pohybu, krásných až barokních forem. Takové jsou grafické listy z let 1972 - 1982 z galerijních sbírek, kterým vévodí divadelní svět, naplněný absurdní poetikou i tajemností. Její raná tvorba vycházela z nové figurace.

Jaroslava Pešicová v 50. letech 20. století studovala na Vyšší škole uměleckého průmyslu u profesorů Petra Dillingera, Karla Tondla a obor ilustrace u prof. Karla Müllera. Následně vystudovala na AVU monumentální malbu u prof. Vladimíra Sychry. V 60. letech se stala členkou umělecké skupiny Etapa a v roce 1990 členkou SČUG Hollar.

Kurátorka výstavy: Michaela Šárköziová 

 

1. patro

Josef Jíra (1929-2005)/ Divadlo světa 

Repríza výstavy z Oblastní galerie Liberec.

Výstava představí celoživotní obrazové dílo Josefa Jíry v retrospektivním přehledu všech zásadních tematických okruhů jeho tvorby (figurální malba, psychologicky motivovaný portrét, krajinomalba ad.). S odstupem času bude možné relevantněji ocenit tvorbu umělce, který se stal vůdcem a mluvčím části své generace v letech padesátých a šedesátých, „tolerovaným rebelem“ v letech sedmdesátých a osmdesátých (ateliér Josefa Jíry se stal azylem pro další umělce a intelektuály) a malířem obracejícím se ke svým kořenům v letech devadesátých. Přehlídku doplňují fotografie z umělcova života a početný výběr z jeho cestovních deníků.

Kurátorka výstavy: Zuzana Štěpanovičová

Kurátorka za galerii: Božena Vachudová 

 

2. termín – vernisáž výstav 15. 7. 2021

Přízemí: 15. 7. – 29. 8. 2021

Adolf Hoffmeister / Dobrodružství malého námořníčka 

Repríza výstavy z Oblastní galerie Liberec, má připomenout nejen 101. výročí od založení umělecké skupiny Devět sil, ale také jejího zakladatele Adolfa Hoffmeistera. Liberecká galerie má ve svém sbírkovém fondu 34 xylografických kreseb právě tohoto čelního představitele československé před- i poválečné avantgardy. Tyto zvláštní černobílé koláže, u nichž nikdo „kromě autora zpětně nerozluští všechny zdroje, z nichž vznikly“, se staly předlohou autorskému stejnojmennému filmu z roku 1970. Hrdina prezentovaného cyklu i animovaného filmu, který je v galerii promítán, prožívá hrůzostrašná a absurdní dobrodružství v surrealistickém výtvarném podání, v němž Hoffmeister navázal na svůj velký předválečný umělecký vzor, malíře Maxe Ernsta. 

Kurátorka výstavy: Anna Habánová

Kurátorka za galerii: Michaela Šárköziová

 

1. patro: 15. 7. – 26. 9. 2021

Alena Kupčíková / Křídla z rubínu 

Všestranně nadaná umělkyně Alena Kupčíková (*1976) studovala na Střední škole keramické v Bechyni a Střední umělecké škole Václava Hollara v Praze. Následně pokračovala na AVU do ateliéru Aleše Veselého. Nejprve se ve své tvorbě věnovala novým médiím, ale následně  se zaměřila na konceptuální umění a zkoumání vzájemného přesahu umění a lidského života. Mimo maleb, kreseb a grafik také vytváří zvukové instalace.  V roce 2010 získala doktorandský titul. Je členkou výtvarné skupiny FEMLINK. Ztvárňuje ženské akty a postavy. Pro svou tvorbu využívá inovátorských technik. Jednou z nich je použití lidských chloupků z intimních partií, ze kterých vytváří „kresebné“ akty tzv. „chlupatice“ nebo jeden z chloupků uchopí do pinzety, namáčí ho do barev a maluje s ním. Mimo to představí na výstavě také smaltové práce, nejnovější litografie a svůj slabikář pro děti trpící dyslexií. Ve své tvorbě pracuje pouze s černou, červenou a bílou barvou. V rámci výstavy se nechá inspirovat historií letohrádku a emancipací žen, která proběhla v 17. století (s poukazem na vládu a spravování ostrovského panství markraběnkou Františkou S. A. Sasko-Lauenburskou).

Kurátorka výstavy: Michaela Šárköziová 

 

Přízemí: 2. 9. – 26. 9. 2021

Prezentace studentských prací z ateliérů porcelánu a keramiky

Výstava představí práce studentů z ateliérů porcelánu a keramiky českých vysokých škol. Realizace, které budou na expozici prezentovány jsou inspirované konkrétním artefaktem ze sbírky historického porcelánu Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské, Karlovy Vary, která je aktuálně umístěna ve 2. patře Letohrádku Ostrov (stálá expozice historického porcelánu).

Autor výstavy: Gabriel Vach

Kurátorka za galerii: Michaela Šárköziová 

 

Hlavní doprovodné akce

30. května 2021 Zahradní slavnost / Divadlo světa

Tradiční den otevřených dveří galerie tentokrát s podtitulem Divadlo světa. Program bude inspirovaný výstavou Josefa Jíry.

5. září 2021 Den dyslexie

Již po druhé se v letohrádku uskuteční v měsíci září doprovodný program ke Dni dyslexie, jehož zakladatelkou je přední česká mediálně známá výtvarnice Alena Kupčíková, která v rámci své výstavy v letohrádku představí své projekty věnující se této problematice.

19. září 2021 Umělecké sympózium / Keramika a porcelán

Jednodenní prodejní výstava designérů a tvůrců převážně z regionu severozápadních Čech doplněná o výtvarné dílny a workshopy tentokrát zaměřená na tvorbu keramiky a porcelánu.

9. - 13. srpna 2021 Výtvarné léto v letohrádku

Příměstský výtvarný tábor s denním docházením pro děti 8 – 15 let