Připravujeme na rok 2018

Letohrádek Ostrov je z provozních důvodů veřejnosti uzavřen do 26. dubna 2018.

Prohlídka historického interiéru a výstavy Sbírka porcelánu SUPŠ KV je možná po předchozí telefonické domluvě na tel.: 720 021 499.

 

Připravujeme na rok 2018

Výstavy:

26. dubna  - 10. června 2018

Fenomén Ateliér papír a kniha

Ateliér papír a kniha FaVU VUT v Brně  v roce 1998 založil a do roku 2011 vedl Jiří Hynek Kocman - zásadní osobnost tzv. brněnského okruhu, protagonista konceptuálního myšlení,  paper-artu a tvorby knih-objektů. Tento jedinečný ateliér byl interdisciplinární platformou, pojímající kategorie "papír" a "kniha" především jako široce otevřená  "umělecká média", tedy nikoliv utilitárně, tj. zúženě ve smyslu "nějaké podložky či materie", na níž defilují "vyšší umělecké žánry". Toto pojetí souvisí s přechylováním řemeslně-technologických  a designerských východisek do oblasti konceptuálního umění.  Výstava představí autorské papíry, knihy-objekty, paper-artové objekty a instalace studentů a také ukázky z tvorby Jiřího Hynka Kocmana.

Kurátorka: Gina Renotiere (Muzeum umění Olomouc)

Kurátorka za galerii: Zdeňka Bílková


Štěpán Beránek / Instalace, objekty

Absolvent Akademie výtvarných umění v Praze Štěpán Beránek (1982) se věnuje široké oblasti výtvarné tvorby a výtvarných materiálů. Rád experimentuje s různými materiály, zkoumá jejich možnosti, obsah i příběh. Podle potřeby sdělení si vybírá konkrétní materiál a pracuje s jeho významem. Z témat si často vybírá figuru člověka nebo zvířete, a to jak v symbolické, tak v existenciální či expresivní rovině. Pro letohrádek vytvoří instalaci, která bude ve smyslu site-specific komunikovat s architekturou raně barokní budovy.

K výstavě je plánovaná skládačka.

Kurátorka: Zdeňka Bílková

 

21. června – 26. srpna 2018

1. patro

Buntes Gold / Peru očima současných německých textilních výtvarnic

 

Základem projektu je měsíční cesta po Peru pětice německých textilních výtvarnic, přičemž autorky sbíraly inspiraci pro svou tvorbu v různých rovinách. Potkávaly se s místními textilními designéry a umělci, navštívily textilní firmy, učily se od místních řemeslníků. Zážitky a vjemy z cestách po peru zaznamenaly různými způsoby – deníky, videodeníky, skicami. Součástí výstavy budou jak práce dokumentačního charakteru, deníky, skici, film, fotografie, ale především volné výtvarné práce vycházející z textilní technik přesahující do konceptuálního umění. 

 

Vystavující autorky: Heda Bayer (*1975), Luise Stark (* 1994), Fabiane Vogel (* 1995), Magdalena Sophie Orland (* 1992), Swantje Maasermann (* 1993).

 

K výstavě je plánovaná skládačka.

Kurátorka: Zdeňka Bílková

 
 

8. července – 7. (14.) října 2018

Přízemí

1918 / Grafické listy ze sbírek GUKV

Výstava připravená k oslavám stoletého výročí vzniku samostatné Československé republiky představí vybrané grafické listy ze sbírek Galerie umění, které vznikly v klíčovém roce 1918. K vidění budou například díla Vladimíra Silovského, Františka Tavíka Šimona, Josefa Čapka, Jana Konůpka, Rudolfa Kremličky či Václava Špály.

K výstavě je plánovaná skládačka.

Kurátorka: Zdeňka Bílková

 

pondělí 3. září – 7. (14.) října 2018

Europathy – Europa Felix

Koncept výstavy je inspirován expedicí dánského vědce Carstena Niebuhra do Arábie v letech 1761 - 1767, kterou podnikl se skupinou odborníků a jako jediný tuto cestu do „Arabia Felix“ přežil. Paradoxem jeho fascinace orientem je v tom, že objevování nového vyústilo v kolonizaci, útlak a ve výsledku v nedůvěřivé sousedské vztahy s Evropou. Proto se autorky stejně tak jako Niebuhrova expedice vydávají na cestu za objevováním Evropy  - „Europa Felix“ a evropské komunity, jejíž obraz je v současnosti nejasný a roztříštěný. V duchu tohoto konceptu nabídne výstava různé přístupy a zobrazení aktuálních evropských témat jako jsou národnost, nacionalismus, exkluze, inkluze, tradice a vývoj skrze rozmanitý jazyk malby, fotografie, videa, objektů a prostorových instalací.

Vystavující autorky: Jeanette Land Schou, Vicky Steptoe, Pernelle Maegaard, Nina Maria Kleivan, Nanna Gro Henningsen, Bodil Brems, Henriette Camilla Hansen, Karen Gabel Madsen  

Kurátorka: Helena Fenclová

Kurátorka za galerii: Zdeňka Bílková

 

Hlavní doprovodné akce

20. května 2018 Zahradní slavnost – S knihou v trávě

Inspirace výstavou Fenomén ateliér papír a kniha – výtvarné dílny zaměřené na tvorbu knihy, recyklace starých knih, kniha jako objekt. Tradiční den otevřených dveří.

 

8. července 2018 Historický piknik - 1. republika

Pprobíhá ve spolupráci v DK Ostrov a od roku 2017 ve spolupráci s Městem Ostrov. vernisáž výstavy 1918 / Grafické listy ze sbírek GUKV, výtvarné dílny a hry inspirované dobou první republiky, swingová kapela a ukázky tance, gastronomie v období 1. republiky.

 

23. září 2018 Umělecké sympózium - Recyklace

Doprovodná akce k Michaelské pouti, která probíhá na Starém náměstí v Ostrově. Jednodenní prodejní výstava designérů a tvůrců převážně z regionu severozápadních Čech doplněná o výtvarné dílny a workshopy tentokrát zaměřená na téma recyklace.

 

červenec / srpen Výtvarné léto v letohrádku

Příměstský výtvarný tábor s denním docházením pro děti 8 – 15 let

 

29. - 30. října 2018

Podzimní výtvarné dílny

Dvoudenní výtvarné dílny inspirované podzimem a jeho barvami pro děti 8 - 15 let.

 

Sbírka porcelánu SUPŠ K. Vary 16.09.2017 — 21.12.2018