Výtvarné léto v letohrádku 2018

Výtvarné léto v letohrádku 2018

Za tajemstvím porcelánu

 

Termín konání:         23. - 27. července 2018

 

Letošní ročník výtvarného léta bude inspirován novou stálou expozicí Sbírka porcelánu ze SUPŠ K. Vary. Během týdne se pokusíme poodhalit tajemství porcelánu jakožto nejušlechtilejšího materiálu. Podrobně prozkoumáme výrobky českých porcelánek, nahlédneme však i do světové produkce. Jeden den bude věnován také exkurzi do porcelánky v Nové Roli, kde si prohlédneme výrobu porcelánu. Veškeré tvůrčí aktivity budou porcelánem inspirované. Pod vedením Lenky Sárové Malíské navrhneme vlastní dekor na talíře či šálky, vyzkoušíme si práci s licí keramickou hmotou, budeme modelovat z keramiky či z papírové modelovací hmoty. V programu bude zahrnuta také volná tvorba – malba a kresba.

Důraz je kladen nejen na rozvoj estetického cítění a výtvarného vyjádření, ale také na rozvoj komunikace dětí ve skupině a jejich vzájemnou spolupráci.

Samozřejmou součástí výtvarného léta je prohlídka letohrádku s komentářem k historii a prohlídka aktuálních výstav.

Denní režim:

Denní docházení (pondělí až pátek od 9.00-16.00); aktivity budou denně rozděleny na dopolední výtvarné činnosti a odpolední výtvarné a rukodělné aktivity. Celkovou organizaci a přípravu zajišťuje vedoucí letohrádku Zdeňka Bílková a edukátorka Kateřina Pavelková. Během polední pauzy (12.30-13.00) se děti společně s lektory stravují v restauraci na Starém náměstí v Ostrově. Pro děti budou též připraveny dvě drobné svačiny během dopoledního a odpoledního bloku. Pitný režim po celý den zajišťuje galerie. Po obědě následuje relaxační půlhodina v prostorách zámeckého parku. 

Výtvarný týden bude jako každoročně zakončen vernisáží dětských prací v pátek v 16.00 za přítomnosti příbuzných a přátel dětí. Cena 2100,- Kč/týden zahrnuje veškerý výtvarný materiál, odborné lektorské vedení, oběd, drobné občerstvení během týdne, občerstvení na vernisáž.

Informace a přihlášky na bilkova@galeriekvary.cz nebo letohradek@galeriekvary či na telefonu 731 439 452 nebo 720 021 499 Zdeňka Bílková.

Zde naleznete přihlášku a informace určené k tisku.

Koncepce programu:

Mgr. et MgA. Zdeňka Bílková, vedoucí kurátorka, Letohrádek Ostrov

MgA. Lenka Sárová Malíská, výtvarnice, designérka a malířka

 

Realizace tvůrčích aktivit:

MgA. Lenka Sárová Malíská

Mgr. Kateřina Pavelková, edukátorka

Mgr. et MgA. Zdeňka Bílková

Mgr. Pavla Vargová


Pedagogická asistence:

Lucie Koukalová

           

 

Výtvarné léto v letohrádku 2018

žité PERU šité

Termín konání:         13. - 17. srpna 2018

Tento termín je již plně obsazen!

Letošní ročník výtvarného léta bude inspirován výstavou Buntes Gold / Peru očima současných německých textilních výtvarnic. Základem tohoto výstavního projektu je měsíční cesta po Peru pětice německých textilních výtvarnic, přičemž autorky sbíraly inspiraci pro svou tvorbu v různých rovinách. Potkávaly se s místními textilními designéry a umělci, navštívily textilní firmy, učily se od místních řemeslníků. Zážitky a vjemy z cestách po Peru zaznamenaly různými způsoby – deníky, videodeníky, skicami. Součástí výstavy budou jak práce dokumentačního charakteru, deníky, skici, film, fotografie, ale především volné výtvarné práce vycházející z textilní technik přesahující do konceptuálního umění. Vystavující autorky: Heda Bayer (*1975), Luise Stark (* 1994), Fabiane Vogel (* 1995), Magdalena Sophie Orland (* 1992), Swantje Maasermann (* 1993).

Letošní ročník bude tedy zaměřen především na textilní výtvarné techniky, a to jak z hlediska tradičních technik (tkaní, plstění, šití, batika, barvení textilu přírodninami, aj), tak k použití těchto k technik k současné výtvarné tvorbě a sebevyjádření. Inspirovat se budeme barvami Peru, tradiční výrobou textilií v Peru i volnými pracemi vystavujících autorek.

Novinkou letošního roku budou autorské workshopy vedené přímo vystavujícími autorkami.

Důraz je kladen nejen na rozvoj estetického cítění a výtvarného vyjádření, ale také na rozvoj komunikace dětí ve skupině a jejich vzájemnou spolupráci.

Denní režim:

Denní docházení (pondělí až pátek od 9.00-16.00); aktivity budou denně rozděleny na dopolední výtvarné činnosti a odpolední výtvarné a rukodělné aktivity. Celkovou organizaci a přípravu zajišťuje vedoucí letohrádku Zdeňka Bílková a edukátorka Kateřina Pavelková. Během polední pauzy (12.30-13.00) se děti společně s lektory stravují v restauraci na Starém náměstí v Ostrově. Pro děti budou též připraveny dvě drobné svačiny během dopoledního a odpoledního bloku. Pitný režim po celý den zajišťuje galerie. Po obědě následuje relaxační půlhodina v prostorách zámeckého parku. 

Výtvarný týden bude jako každoročně zakončen vernisáží dětských prací v pátek v 16.00 za přítomnosti příbuzných a přátel dětí. Cena 2100,- Kč/týden zahrnuje veškerý výtvarný materiál, odborné lektorské vedení, oběd, drobné občerstvení během týdne, občerstvení na vernisáž.

Informace a přihlášky na bilkova@galeriekvary.cz nebo letohradek@galeriekvary či na telefonu 731 439 452 nebo 720 021 499 Zdeňka Bílková.


Zde naleznete přihlášku a informace určené k tisku.

    

 

Koncepce programu: Zdeňka Bílková, vedoucí kurátorka, Letohrádek Ostrov

Realizace tvůrčích aktivit: Kateřina Pavelková, edukátorka

            Heda Bayer Čechová, textilní výtvarnice, herečka

            Fabiane Vogel, textilní výtvarnice