Dernisáž výstavy M. Váradiové / Aby se neviditelné stalo zjevným


Termín: 6. 10. 2019
Čas: 15.00 - 17.00

V neděli 6. října 2019 od 15 hodin proběhne dernisáž výstavy Markéty Váradiové s názvem Aby se neviditelné stalo zjevným. Autorka v rámci expozice představuje své zrcadlové a skleněné prostorové instalace a objekty vytvořené speciálně pro přízemní prostor ostrovského letohrádku.Výstava je inspirovaná 17. stoletím a jeho pojetím fenoménu zrcadel a zrcadlení, kdy se do popředí zájmu dostalo iluzivní umění, vynálezy optických přístrojů a současně s tím i propojení zrcadel a labyrintů.

Fotografie z vernisáže výstavy dne 20. 6. 2019. Foto: Alena Zeminová.

Pro svou tvorbu a vyjádření Markéta Váradiová využívá několika médií. Věnuje se malbě, konceptuálnímu umění, vytváření objektů a instalací, sochařství, designu a okrajově i fotografii. Pracuje s různými materiály, které společně kombinuje.

Fotografie z vernisáže výstavy dne 20. 6. 2019. Foto: Alena Zeminová.

Fenomén zrcadlení můžeme v tvorbě Markéty Váradiové sledovat v několika podobách. Jako optický jev, zobrazení krásy i ošklivosti nebo odraz něčeho pozemského či smyslového, ale současně i ve formě protikladů u kombinace zvoleného materiálu a jeho vlastností (např. sklo a beton), tak i v estetickém provedení námětu.

Foto: Alena Zeminová.

Prostřednictvím práce s fyzikálními a přírodními jevy, kterými jsou nejčastěji optika a magnetismus, experimentuje autorka s materiály a jejich vlastnostmi až do extrémní krajnosti, kdy zkoumá, jaké hranice a limity mají. Otázka hranic se podobně, jako zrcadlení prolíná celou její tvorbou. Zrcadla jako taková nám dokážou zkreslit realitu a zároveň mohou díky odrazu a lomu světla zachytit pouhý zlomek reality, který pro nás může být v danou chvíli nebo určitého úhlu pohledu neviditelný.U nástěnných objektů se můžeme ptát, kde je nejen mez mezi obrazem a objektem, ale zároveň díky její hravosti u zrcadlových objektů, i kde jsou hranice lidské identity, jako je tomu u díla s názvem Rozpouštím z roku 2019. Zrcadlové objekty a instalace jsou tvořeny v párech nebo v celém cyklu a bývají často založené na optických klamech a hře světla. Mimo to vytváří také optické přístroje, dřevěné kaleidoskopy a krasohledy. Charakteristické pro ni je také vytváření vizuality, kterou využívá k imaginaci a komunikaci s recipientem. Ve finální práci s výstavním prostorem často vyvstává před zrakem diváka čistá geometrie jako forma minimalismu.

Foto: Alena Zeminová.

Dernisáž výstavy bude zahájena tanečně hudebním rozhovorem IMPROPLUSKONTRA dvou mladých umělců; tanečnice a choreografky Markéty Kuttnerové, která v roce 2011 absolvovala Konzervatoř Duncan centre a od té doby vytvořila řadu choreografií a autorských tanečních projektů a kontrabasisty Tomáše Nováka, který studuje HAMU a současně působí v Karlovarském symfonickém orchestru. Dohromady se umělecky sešli v improvizačním představení, které je neopakovatelné a vždy reaguje na to, co se objevuje v přítomnosti konkrétního prostoru, na jeho atmosféru a situaci. V Letohrádku Ostrov bude jejich umělecký dialog obohacen o dialog s výstavou Markéty Váradiové. Tato tanečně hudební performance vzniká, ve spolupráci se spolkem Vzbuďme Vary.

Vstupné zdarma.

Odkaz na FB událost

Vzbuďme Vary FB

Tisková zpráva