Historický piknik - V dobách První republiky


Termín: 8. 07. 2018

Pprobíhá ve spolupráci v DK Ostrov a od roku 2017 ve spolupráci s Městem Ostrov. Vernisáž výstavy 1918 / Grafické listy ze sbírek GUKV, výtvarné dílny a hry inspirované dobou první republiky, swingová kapela a ukázky tance, gastronomie v období 1. republiky.