Komentovaná prohlídka výstavy Miloslava Polcara


Termín: 2. 05. 2019
Čas: 17:00

Komentovaná prohlídka výstavy Miloslava Polcara OTEVŘENÉ MÉDIUM. Výstavou návštěvníky provede sám autor Miloslav Polcar.

Hlavním tématem tvorby Miloslava Polcara (1947) je práce s papírem, přičemž toto médium pojímá velmi otevřeně, hledá jeho vyjadřovací možnosti, estetické a materiálové kvality. Pracuje s různými typy ručního papíru, využívá papíry různorodých gramáží a kvalit – od pevného a silného papíru či kartonu, z něhož vytváří prostorové objekty, například variabilní autorské knihy, přes strukturální papírové reliéfy až po transparentní a jemné čínské rýžové papíry. Papír je oním otevřeným médiem. A tyto různorodé papíry potiskuje matricemi z materiálů ještě více různorodých. Grafika je pro něj také otevřeným médiem. Jako materiál pro tiskové matrice používá izolační pěnovou hmotu styrodur, plexisklo či dřevotřísku, přičemž tyto matrice samy o sobě nesou svůj estetický potenciál a výtvarné kvality. Na výstavě jsou prezentovány jako svébytná umělecká díla, případně je z nich vytvořena působivá instalace.

Miloslav Polcar nejen, že experimentuje s různými materiály a technikami, zároveň však překračuje rámec grafických technik, a to tím, že vkračuje do třetího rozměru – otevírá médium grafiky do prostoru - vytváří trojrozměrné, mnohdy variabilní knižní objekty.

Tematicky se v jeho tvorbě projevuje zájem o znak a kaligrafii. Znaky, které na první pohled mohou připomínat egyptské hieroglyfy či klínové písmo, nevycházejí z konkrétního historického písma. Autor se snaží hledat podstatu znakového vyjádření, jeho eidos, význam znaku o sobě samotném, oproštěném od variability znakových systémů. Snaží se najít propojení mezi starobylými znakovými systémy a současností.  Vytváří znaky své a jeho cílem je nalezení archetypální podstaty znaku.

Přesto, že pro Miloslava Polcara je důležitá práce s barvou, může na diváka působit výstava a také vydaný katalog výstavě, téměř monochromatickým dojmem.  Právě téměř v monochromatických tiscích autor ukazuje svou citlivost pro vidění a vnímání různých odstínů, sytosti či naopak transparentnosti jedné barvy. Barva v jeho tiscích působí téměř jako živý organismus, natolik jí autor dává svobodu se rozpíjet, vpíjet, rozmazávat či překrývat. Výsledné tisky připomínají buněčné struktury, ať již z rostlinné či živočišné říše.

Miloslav Polcar je absolventem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. V roce 1992 byl jmenován docentem na Karlově univerzitě. Jeho dílo je zastoupeno v řadě českých, ale i zahraničních sbírkách (např. Národní galerie, Památník národního písemnictví, Galerie umění Karlovy Vary, Muzeum moderního umění v Györ, Univerzita Karlova v Praze, Ministerstvo kultury ČR, soukromé sbírky).

Vstupné na komentovanou prohlídku činí 50 Kč.

Výstavu je možné navštívit denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Výstava potrvá do 9. června 2019.

Pozvánka

Tisková zpráva