Slavnost světla


Termín: 17. 05. 2019
Čas: 18:00 - 21:00

Slavnost světla

Program připravený k oslavě jednoho z českých zemských patronů svatého Jana Nepomuckého připravený ve spolupráci galerie a Domu kultury Ostrov. V prostorách letohrádku budou připraveny výtvarné dílny zaměřené na výrobu lampiónů a lucerniček. Následovat bude lampionový průvod, který vyvrcholí před Palácem princů pouštěním světýlek po vodě.

Sv. Jan Nepomucký

Sv. Jan Nepomucký je jedním z nejznámějších a nejuctívanějších českých světců. Jeho postava je opředena řadou legend, přičemž legendy mohou být velmi často přikrášlené, mnoho se jich však zakládá na faktech.

Johánek z Pomuku (nar. mezi léty 1340 až 1350) byl skutečnou postavou českých dějin. Jan zastával funkci generálního vikáře (od roku 1389) a měl tedy významnou roli ve správě arcibiskupství. Církev v té době trpěla dlouhodobým dvojpapežstvím a král Václav IV. tohoto stavu hodlal využít k oslabení její moci a upevnění své. Jan byl pečlivým úředníkem, který hájil zájmy církve, byl pro krále osobou nežádoucí. K otevřenému sporu došlo v roce 1393, kdy král chtěl zřídit nové arcibiskupství v klášteře v Kladrubech v čele s jeho oddaným prelátem Rackem. Racek byl však vysokého věku a zemřel ve chvíli, kdy se král nenacházel v Praze. Toho využili benediktýni a zvolili nového opata a vikář Jan z Pomuku jej ze svého úřadu potvrdil. Po návratu krále byla většina církevních hodnostářů zajata, vyslýchána a mučena (unikl pouze arcibiskup). Zatčení však nepodléhali králově jurisdikci, ale církevnímu soudu. Král všechny propustil a nechal si pouze Jana, kterého dne 20. března 1393 nařídil utopit ve Vltavě. 

Socha sv. Jana Nepomuckého v Zámeckém parku v Ostrově. Pravděpodobným autorem je Johann Wild z Lokte.

Ranní životopisci Johánka z Pomuku označují jako zpovědníka královny, s tímto tvrzením se však současní historikové neztotožňují.  Pravdou ovšem je, že král si vraždou Jana velmi uškodil – byl zbaven hodnosti a titulu krále římského. Podle Václava Hájka z Libočan byl Jan mučen právě proto, aby vyzradil královnino zpovědní tajemství. Tuto domněnku se však nepodařilo ani potvrdit, ani vyvrátit.  Nic to však nemění na faktu, že Jan zemřel jako poctivý a věrný služebník církve odporující nátlaku vládnoucí moci. Václav Hájek z Libočan také milně uvádí datum jeho úmrtí jako 16. května. Právě tyto historické nepřesnosti se dostaly do kanonizační buly, kterou byl 9. března 1729 Jan prohlášen za svatého. Jeho kult se však začal rozvíjet mnohem dříve, už okolo roku 1600. Socha sv. Jana Nepomuckého (1683, Jan Brokoff), která se nachází na Karlově mostě, je údajně poblíž místa, ze kterého měl být Jan shozen do Vltavy. Tato socha se stala vzorem pro řadu soch stojících na mostech téměř po celé Evropě.

Jan je českým zemským patronem, ochráncem všech mostů, patronem zpovědníků, mlynářů, vorařů a loďařů, zkrátka je vždy spojován s vodou.  V uměleckém ztvárnění jej poznáme podle jeho typických atributů – kněz v rochetě a biretem s pěti hvězdami okolo hlavy, který drží v náruči krucifix případně palmový list.  Jeho památka se slaví 16. května a to nejen v českých zemích, ale také v Evropě a dalších zemích světa.

Zdeňka Bílková