Výtvarná dílna pro veřejnost ČÍNSKÁ TUŠOVÁ MALBA


Termín: od 17. 05. 2017 do 7. 06. 2017
Čas: Od 17.00

Letohrádek Ostrov
pobočka Galerie umění Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje si vás dovoluje pozvat na výtvarnou dílnu
"ČÍNSKÁ TUŠOVÁ MALBA"
Ve středu 7. června 2017 od 17.00 do 19.00 hodin

Přijďte si vyzkoušet východoasijský typ malířství založený na malbě tuší štětcem, kde není cílem pouze reprodukovat vzhled objektu, ale zachytit jeho skutečnou podstatu.

Dílna bude pod vedením edukátorky Pavly Vargové .
Cena za dílnu 120 Kč

Své místo si rezervujte na telefonním čísle 731 439 452 nebo e-mailem na letohradek@galeriekvary.cz

DÍLNA BUDE REALIZOVÁNA POUZE V PŘÍPADĚ MINIMÁLNÍHO POČTU PĚTI PŘIHLÁŠENÝCH ÚČASTNÍKŮ!

Tradice čínského malířství sahají do 7. století. Vyvíjelo se v několika směrech, zasáhly ho vlivy japonského a evropského malířství. Přesto si zachovalo svůj osobitý ráz. Obrazy vyjadřovaly myšlenku, procítění určité situace. Často byly doplněny kaligrafickou básní. Podle toho autor vybral i svou pečeť - její otisk červenou barvou nebyl pouhým podpisem pod dílo. Umělci vnímali své povolání jako poslání a žili velice skromně. 
Malovalo se na svitky, rýžový papír, hedvábí. Motivy se objevovaly i na keramice, porcelánu a vějířích. 
Od konce 19. století do zhruba 60. let 20. století malířství postupně opouštělo tradiční duchovní přístupy, zobrazovalo realitu a nyní dokonce přechází k abstrakci.