Výtvarné léto v letohrádku


Termín: od 5. 08. 2019 do 30. 08. 2019

Již připravujeme celodenní prázdninové programy, které proběhnou ve dvou termínech.

Termín 5. – 9. srpna je určen pro starší děti: 10 až 16 let. Má název Elementy malby a hlavním lektorem je výtvarník a pedagog ostrovské ZUŠ Mgr. Lukáš Lerch.

Termín 26. – 30. srpna je určen mladším dětem: 6 až 12 let. Má název Alchymie barvy a hlavními lektorkami budou Zdeňka Bílková a Eliška Failová.

 

termín 5. - 9. srpna 2019 Elementy malby

Tvůrčí dílny výtvarného zaměření s denním docházením pro 10 – 16 leté děti

Koncepce programu: Mgr. Lukáš Lerch, pedagog Základní umělecké školy Ostrov

Výtvarné a pedagogické vstupy:

Mgr. et MgA. Zdeňka Bílková, vedoucí kurátorka

Mgr. Kateřina Hanková, edukátorka

Denní režim:

Denní docházení (pondělí až pátek od 9.00-16.00); aktivity budou denně rozděleny na dopolední výtvarné činnosti a odpolední výtvarné a rukodělné aktivity. Celkovou organizaci a přípravu zajišťuje vedoucí letohrádku Zdeňka Bílková a edukátorka Kateřina Hanková. Během polední pauzy (12.30-13.00) se děti společně s lektory stravují v restauraci na Starém náměstí v Ostrově. Pro děti budou též připraveny dvě drobné svačiny během dopoledního a odpoledního bloku. Pitný režim po celý den zajišťuje galerie. Po obědě následuje relaxační půlhodina v prostorách zámeckého parku. 

Výtvarný týden bude jako každoročně zakončen vernisáží dětských prací v pátek v 16.00 za přítomnosti příbuzných a přátel dětí. Cena 2400,- Kč/týden zahrnuje veškerý výtvarný materiál, odborné lektorské vedení, oběd, drobné občerstvení během týdne, občerstvení na vernisáž.

Zaměření:

Letošní ročník výtvarného léta bude inspirován výstavami výtvarnic Kateřiny Štenclové, Kristýny Šormové a Markéty Váradiové. Všechny autorky se ve své tvorbě věnují malbě, přičemž každá z nich má k tomuto médiu jiný přístup. Budeme hledat různé přístupy k vyjádření se pomocí barvy a tvaru – budeme zkoumat elementární vyjadřovací prostředky malby jako takové. Zaměříme se na vnímání kompozice v různých formátech malby – od miniaturního rozměru, kde nám vrstvy malby budou sloužit jako sochařský materiál, až po velkoformátová prostorová díla, kde se zaměříme zejména na gestickou malbu. Budeme zkoumat symbolické, emocionální, ale i kulturní významy barev a dotkneme se také tématu magie a alchymie. Pracovat budeme nejen v prostorách ateliéru, ale také v plenéru, kde společně vytvoříme landartová díla. Důraz je kladen nejen na rozvoj estetického cítění a výtvarného vyjádření, ale také na rozvoj komunikace dětí ve skupině a jejich vzájemnou spolupráci. Na závěr týdne vznikne velkoformátové prostorové dílo, které budou děti vytvářet ve skupinách.

Samozřejmou součástí výtvarného léta je prohlídka letohrádku s komentářem k historii a prohlídka aktuálních výstav.

Přihláška 

 

termín 26. - 30. srpna 2019 Alchymie barvy

Tvůrčí dílny výtvarného zaměření s denním docházením pro 6 – 12 leté děti

Koncepce programu: Mgr. et MgA. Zdeňka Bílková a Eliška Failová

Výtvarné a pedagogické vstupy: Mgr. Kateřina Hanková

Denní režim:

Denní docházení (pondělí až pátek od 9.00-16.00); aktivity budou denně rozděleny na dopolední výtvarné činnosti a odpolední výtvarné a rukodělné aktivity. Celkovou organizaci a přípravu zajišťuje vedoucí letohrádku Zdeňka Bílková a edukátorka Kateřina Hanková. Během polední pauzy (12.30-13.00) se děti společně s lektory stravují v restauraci na Starém náměstí v Ostrově. Pro děti budou též připraveny dvě drobné svačiny během dopoledního a odpoledního bloku. Pitný režim po celý den zajišťuje galerie. Po obědě následuje relaxační půlhodina v prostorách zámeckého parku. 

Výtvarný týden bude jako každoročně zakončen vernisáží dětských prací v pátek v 16.00 za přítomnosti příbuzných a přátel dětí. Cena 2400,- Kč/týden zahrnuje veškerý výtvarný materiál, odborné lektorské vedení, oběd, drobné občerstvení během týdne, občerstvení na vernisáž.

Zaměření:

Hlavním tématem doprovázející celý výtvarný týden bude alchymie. V druhém patře letohrádku se v 17. století nacházela alchymistická laboratoř, kterou zde založil Julius František, vévoda Sasko – Lauenburský. Prováděl zde rozličné pokusy, mimo jiné se také snažil společně s ostrovským lékárníkem nalézt recepturu na výrobu rubínového skla, což se nakonec podařilo. Během výtvarného léta budeme zkoumat, jakým způsobem můžeme využít alchymii k výtvarným pokusům. Budeme hledat různé přístupy k vyjádření se pomocí barvy a hledat její symbolické, a emocionální významy. Budeme se také věnovat tajuplným technikám: alchymáž, kyanotypie, kresba elektřinou či magnetem. Inspirací k vyjádření se pomocí malby nám budou aktuální výstavy tří současných umělkyň: Kateřiny Štenclové, Kristýny Šormové a Markéty Váradiové. Všechny autorky se ve své tvorbě věnují malbě, přičemž každá z nich má k tomuto médiu jiný přístup. Děti se také dozvědí spoustu zajímavých příběhů z historie Ostrova. Tvořit budeme nejen v ateliéru, ale také v zámeckém parku.

Důraz je kladen nejen na rozvoj estetického cítění a výtvarného vyjádření, ale také na rozvoj komunikace dětí ve skupině a jejich vzájemnou spolupráci.

Přihláška

Další informace přihlášky posílejta na bilkova@galeriekvary.cz nebo letohradek@galeriekvary.cz či na telefonu 731 439 452 nebo 720 021 499 Zdeňka Bílková.