Výtvarné léto v letohrádku 2017

Letní výtvarný tábor v Letohrádku Ostrov

Ve stínu šapitó – Téma cirkusu ve výtvarné tvorbě

Pozor! první z termínu Výtvarného léta je již plně obsazen! Pro velký zájem otevíráme další termín, který je od 21. - 25. 8. 2017

Letošní ročník výtvarného léta proběhne ve dnech 7. - 11. srpna 2017  bude inspirován výstavou Ve stínu šapitó, která představí umělecká díla ze sbírek galerie s tématikou cirkusového prostředí. Děti se seznámí s originály uměleckých děl, například s nádhernými grafikami Františka Tichého. Během týdne se budeme věnovat nejen rozličným výtvarným technikám (kresba, malba, grafické techniky), ale také činnosti tvůrčí a rukodělné. Důraz je kladen také na rozvíjení komunikačních schopností dítěte a na spolupráci dětí mezi sebou. Kromě jednotlivých výtvarných děl účastníků vznikne také skupinová práce s tématikou cirkusu. Samozřejmou součástí výtvarného léta je prohlídka letohrádku s komentářem k historii a prohlídka aktuálních výstav.
Denní režim:
Denní docházení (pondělí až pátek od 9.00-16.00); aktivity budou denně rozděleny na dopolední výtvarné činnosti a odpolední výtvarné a rukodělné aktivity. Celkovou organizaci a přípravu zajišťuje vedoucí letohrádku Zdeňka Bílková a edukátorka Eliška Failová. Během polední pauzy (12.30-13.00) se děti společně s lektory stravují v restauraci na Starém náměstí v Ostrově. Pro děti budou též připraveny dvě drobné svačiny během dopoledního a odpoledního bloku. Pitný režim po celý den zajišťuje galerie. Po obědě následuje relaxační půlhodina v prostorách zámeckého parku.  V tomto bloku se budeme věnovat také pohybovým aktivitám, pod vedením Elišky Failové se děti naučí drobné cirkusové kousky, například žonglování či točení s obručí. Tyto drobné pohybové aktivity slouží k relaxaci a k uvolnění dítěte mezi jednotlivými výtvarnými bloky.

Výtvarný týden bude jako každoročně zakončen vernisáží dětských prací v pátek v 16.00 za přítomnosti příbuzných a přátel dětí. Cena 1.600,- Kč/týden zahrnuje veškerý výtvarný materiál, odborné lektorské vedení, oběd, drobné občerstvení během týdne, občerstvení na vernisáž.

Informace a přihlášky na bilkova@galeriekvary.cz nebo letohradek @galeriekvary či na telefonu 731 439 452 nebo 720 021 499.

Zde naleznete přihlášku a informace určené k tisku.

    

Koncepce programu: Mgr. et MgA. Zdeňka Bílková, vedoucí kurátorka, Letohrádek Ostrov

Realizace tvůrčích aktivit: Eliška Failová, edukační a PR pracovník

            MgA. Veronika Žáková, kurátorka

            Mgr. Martina Škopová, edukátorka

            Bc. Kateřina Brindzová, externí lektorka

Asistentka: Lucie Koukalová