Výtvarné léto v letohrádku 2018

Výtvarné léto v letohrádku 2018

žité PERU šité

 

Termín konání:         13. - 17. srpna 2018

Letošní ročník výtvarného léta bude inspirován výstavou Buntes Gold / Peru očima současných německých textilních výtvarnic. Základem tohoto výstavního projektu je měsíční cesta po Peru pětice německých textilních výtvarnic, přičemž autorky sbíraly inspiraci pro svou tvorbu v různých rovinách. Potkávaly se s místními textilními designéry a umělci, navštívily textilní firmy, učily se od místních řemeslníků. Zážitky a vjemy z cestách po Peru zaznamenaly různými způsoby – deníky, videodeníky, skicami. Součástí výstavy budou jak práce dokumentačního charakteru, deníky, skici, film, fotografie, ale především volné výtvarné práce vycházející z textilní technik přesahující do konceptuálního umění. Vystavující autorky: Heda Bayer (*1975), Luise Stark (* 1994), Fabiane Vogel (* 1995), Magdalena Sophie Orland (* 1992), Swantje Maasermann (* 1993).

Letošní ročník bude tedy zaměřen především na textilní výtvarné techniky, a to jak z hlediska tradičních technik (tkaní, plstění, šití, batika, barvení textilu přírodninami, aj), tak k použití těchto k technik k současné výtvarné tvorbě a sebevyjádření. Inspirovat se budeme barvami Peru, tradiční výrobou textilií v Peru i volnými pracemi vystavujících autorek.

Novinkou letošního roku budou autorské workshopy vedené přímo vystavujícími autorkami.

Důraz je kladen nejen na rozvoj estetického cítění a výtvarného vyjádření, ale také na rozvoj komunikace dětí ve skupině a jejich vzájemnou spolupráci.

Denní režim:

Denní docházení (pondělí až pátek od 9.00-16.00); aktivity budou denně rozděleny na dopolední výtvarné činnosti a odpolední výtvarné a rukodělné aktivity. Celkovou organizaci a přípravu zajišťuje vedoucí letohrádku Zdeňka Bílková a edukátorka Kateřina Pavelková. Během polední pauzy (12.30-13.00) se děti společně s lektory stravují v restauraci na Starém náměstí v Ostrově. Pro děti budou též připraveny dvě drobné svačiny během dopoledního a odpoledního bloku. Pitný režim po celý den zajišťuje galerie. Po obědě následuje relaxační půlhodina v prostorách zámeckého parku. 

Výtvarný týden bude jako každoročně zakončen vernisáží dětských prací v pátek v 16.00 za přítomnosti příbuzných a přátel dětí. Cena 2100,- Kč/týden zahrnuje veškerý výtvarný materiál, odborné lektorské vedení, oběd, drobné občerstvení během týdne, občerstvení na vernisáž.

Informace a přihlášky na bilkova@galeriekvary.cz nebo letohradek@galeriekvary či na telefonu 731 439 452 nebo 720 021 499 Zdeňka Bílková.


Zde naleznete přihlášku a informace určené k tisku.

    

 

Koncepce programu: Zdeňka Bílková, vedoucí kurátorka, Letohrádek Ostrov

Realizace tvůrčích aktivit: Kateřina Pavelková, edukátorka

            Heda Bayer Čechová, textilní výtvarnice, herečka

            Fabiane Vogel, textilní výtvarnice

Pedagogická asistence: Lucie Koukalová