Výtvarné léto v letohrádku 2020


Termín: od 17. 08. 2020 do 21. 08. 2020

Výtvarné léto v letohrádku 2020

Tvůrčí dílny výtvarného zaměření s denním docházením pro 8 – 15 leté děti

Termín konání:         17. - 21. srpna 2020

Koncepce programu: Mgr. Pavla Vargová, edukátorka IGBV, Mgr. Lukáš Lerch, pedagog Základní umělecké školy Ostrov

Výtvarné a pedagogické vstupy: MgA. Michaela Šárköziová

Denní režim:

Denní docházení (pondělí až pátek od 9.00-16.00); aktivity budou denně rozděleny na dopolední výtvarné činnosti a odpolední výtvarné a rukodělné aktivity. Celkovou organizaci a přípravu zajišťuje vedoucí letohrádku Michaela Šárköziová a edukátorka Pavla Vargová.

Pro děti budou připraveny dvě svačiny během dopoledního a odpoledního bloku. Pitný režim po celý den zajišťuje galerie.

Výtvarný týden bude jako každoročně zakončen vernisáží dětských prací v pátek v 16.00 za přítomnosti příbuzných a přátel dětí. Cena 2100,- Kč/týden zahrnuje veškerý výtvarný materiál, odborné lektorské vedení, drobné občerstvení během týdne, občerstvení na vernisáž. 

Zaměření:

Letošní výtvarné léto bude inspirované probíhajícími výstavami v Letohrádku Ostrov, tedy tvorbou Aleny Kupčíkové a Adély Matasové. Děti si vyzkouší klasické grafické techniky a práci se samotným papírem, jako takovým po vzoru Adély Matasové, která je nejen grafička, ale také sochařka pracující s papírovinou a textilem. Zaměříme se na techniku reliéfního tisku, suché jehly apod. Druhá vystavující autorka Alena Kupčíková se věnuje grafice, kresbě, malbě a konceptuálnímu umění. Pro svou tvorbu používá inovátorské techniky, které si děti společně s autorkou v rámci výtvarného léta vyzkouší.

Samozřejmou součástí výtvarného léta je prohlídka letohrádku s komentářem k historii a prohlídka aktuálních výstav, které budou inspirací.

Tvořit budeme nejen v ateliéru, ale také v zámeckém parku. Důraz je kladen nejen na rozvoj estetického cítění a výtvarného vyjádření, ale také na rozvoj komunikace dětí ve skupině a jejich vzájemnou spolupráci.

Informace a přihlášky na sarkoziova@galeriekvary.cz nebo letohradek@galeriekvary.cz či na telefonu 720 052 725 nebo 732 528 153 Michaela Šárköziová.

Přihláška