Výtvarné léto v letohrádku 2021


Termín: od 9. 08. 2021 do 13. 08. 2021

Misto: Letohrádek Ostrov

Výtvarné léto v letohrádku 2021

 

Tvůrčí dílny výtvarného zaměření s denním docházením pro 8 – 15 leté děti

 

 

Termín konání:     9. - 13. srpna 2021

 

Koncepce programu: Mgr. Jana Burianová, edukátorka Letohrádek Ostrov

Výtvarné a pedagogické vstupy: MgA. Michaela Šárköziová,

                                                vystavující autorka Alena Kupčíková

Denní režim:

Denní docházení (pondělí až pátek od 9.00-16.00); aktivity budou denně rozděleny na dopolední výtvarné činnosti a odpolední výtvarné a rukodělné aktivity. Celkovou organizaci a přípravu zajišťuje vedoucí letohrádku Michaela Šárköziová a edukátorka Jana Burianová. Proběhnou také výtvarné a pedagogické vstupy pod vedením vystavující autorky Aleny Kupčíkové, která stráví s dětmi dva dny.

Pro děti budou připraveny dvě svačiny během dopoledního a odpoledního bloku. Oběd si účastníci nosí vlastní (možnost ohřátí). Pitný režim po celý den zajišťuje galerie.

Výtvarný týden bude jako každoročně zakončen vernisáží dětských prací v pátek v 16.00 za přítomnosti příbuzných a přátel dětí. Cena 1800,- Kč/týden zahrnuje veškerý výtvarný materiál, odborné lektorské vedení, drobné občerstvení během týdne, občerstvení na vernisáž.

 

Zaměření:

Letošní výtvarné léto bude inspirované aktuálními výstavami v Letohrádku Ostrov, tedy tvorbou Aleny Kupčíkové a Adolfa Hoffmeistera.  Děti si vyzkouší klasické grafické techniky, ale také vytváření surrealistických koláží s příběhem, po vzoru A. Hoffmeistera a jeho souboru s názvem Dobrodružství malého námořníčka. Vystavující autorka Alena Kupčíková se věnuje grafice, kresbě, malbě a konceptuálnímu umění. Pro svou tvorbu používá inovátorské techniky vycházející z technik klasických, které si děti společně s autorkou v rámci výtvarného léta vyzkouší. Alena Kupčíková je mimo jiné zakladatelkou nadace Umění a věda, která pomáhá dětem s poruchou dyslexie. V rámci své doktorandské práce se na tuto problematiku zaměřila a vytvořila slabikář a testy na PC, které dětem a rodičům mohou pomoci s problémem dyslexie, který se objevuje stále častěji. Důležité je říci, že dyslexii je možné diagnostikovat až po 7 roku dítěte, tento slabikář a testy však umožňují podchycení této poruchy v samotném počátku, tedy ve věku 4 – 5ti let. Alena Kupčíková také založila v roce 2010 Den dyslexie, který připadá na 9. září.

Samozřejmou součástí výtvarného léta je prohlídka letohrádku s komentářem k historii a prohlídka aktuálních výstav, které budou inspirací.

Tvořit budeme nejen v ateliéru, ale také v zámeckém parku. Důraz je kladen nejen na rozvoj estetického cítění a výtvarného vyjádření, ale také na rozvoj komunikace dětí ve skupině a jejich vzájemnou spolupráci.

Přihlášky můžete zasílat do 30. 6. 2021 na e-mail sarkoziova@galeriekvary.cz nebo letohradek@galeriekvary.cz. Více informací na telefonu 720 052 725 Michaela Šárköziová nebo 720 052 724 Jana Burianová.

Přihláška