ZAHRADNÍ SLAVNOST 2017


Termín: od 20. 04. 2017 do 20. 05. 2017
Čas: 13.00 - 17.00

Zahradní slavnost je již tradiční akcí Letohrádku Ostrov, která se koná v měsíci květnu. V roce 2017 se uskuteční již šestá Zahradní slavnost. V minulosti byl letohrádek tradičním centrem letních slavností šlechtického rodu Sasko-Lauenburků, kteří v Ostrově žili v 17. století a později přesídlili do německého Rastattu. Po vzoru těchto dvorních slavností se v roce 2012 – po více než tři sta letech – konala v Letohrádku Ostrov první Zahradní slavnost.

Zahradní slavnost je zároveň Dnem otevřených dveří galerie, přičemž zahájení se ujme dívčí flétnový soubor Traxlety ze Základní umělecké školy v Ostrově. Program slavnosti každoročně navazuje na aktuální výstavy. Letos je jím kurátorský projekt Radka Wohlmutha EXPOZICE, který je připraven přímo na míru galerie. Osm vystavujících autorů vytvořilo v osmi místnostech prvního patra nový prohlídkový okruh. V těchto prostorách byl původně přijímací pokoj a jídelna, dále pak ložnice hraběte a ložnice markraběnky. Z původního mobiláře se nic nedochovalo. Vybraní mladí autoři vytvořili pro jednotlivé místnosti expozice, které vycházejí z tradičního rozdělení šlechtických sídel. Pro návštěvníky Zahradní slavnosti bude v každé z těchto místností přípraven interaktivní program či výtvarná dílna. V Galerii předků, jenž vytvořil Krištof Kintera, se děti budou stylizovat ho historických postav, do svého vlastního předka. V čínském salonku Patrika Hábla bude připravena výtvarná dílna inspirovaná čínskou kaligrafií. Ve ztracené komnatě Ondřeje Basjuka se rodiče i děti dozvědí tajné příběhy a legendy z ostrovské historie. V Geo-grafickém kabinetu Jany Kasalové si návštěvníci budou moci vytvořit kartografický šperk s motivem ostrovského parku. V loveckém salónku Markéty Hlinovské nejprve návštěvníci projdou březovým hájem a následně budou kreslit zvířátka a pozorovat je kukátky. Inspirací k interaktivní hře se sklem a světlem byl Relikviář skleněného prince Petra Nikla.

Na závěr odpoledne je pro návštěvníky připravena autorská komentovaná prohlídka výstavy Dominika Langa / Inventura jednoho ostrova, která se nachází v přízemí letohrádku. Dominik Lang patří k předních mladým konceptuálním sochařům a vytvořil pro prostory letohrádku unikátní instalaci z písku, která připomíná archeologické naleziště.

 

Galerie umění děkuje Městu Ostrov za finanční podporu Zahradní slavnosti.