Galerijní animace pro 1. a 2. třídu ZŠ Kyselka

Galerijní animace pro 1. a 2. třídu ZŠ Kyselka


Pro Základní školu v kyelce jsme připravily dvě výtvarné dílny. Mladší žáci si v rámci galerijní animace k výstavě Milana Ďuriše Barva světla vyzkoušeli práci s fluorescenčními barvami, starší žáci navštívili program princové a princezny v Ostrově, přičemž dívky "oblékaly" princeznu Františku Sibylu Augustu a chlapci navrhovali rytířský štít pro Ludvíka Bádenského.

15. 10. 2013