Velikonoční výtvarná dílna pro veřejnost


Fotografie z Velikonoční výtvarné dílny dne 23. března 2013.