Hele, Kniha! / Ateliéry Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni


Termín: od 30. 07. 2015 do 27. 09. 2015
Čas: vernisáž 17:00

Výstavní projekt chystaný ve spolupráci s Galerií Klatovy / Klenová a Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni představí respektovaný studijní obor, který propojuje literaturu, grafický design, typografii, ilustraci s dalšími oblastmi volného umění. Klasické techniky a nové technologie v podání nejúspěšnějších studentů vedly k vytvoření unikátních artefaktů.

Výstava Hele, kniha… představuje rozmanité práce studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni zabývající se různými pojetími knihy. Kniha se na výstavě představí jako svébytné nejen informační, ale také umělecké médium, jehož možností zpracování je nespočetně. K vidění budou ručně vázané knihy šité japonskou či koptskou vazbou, tedy tradiční knihařská práce. Tradiční je také práce s ručním papírem, přičemž méně tradiční, ale o to pozoruhodnější je práce s barvenou papírovinou, která je využita pro tvorbu knižní ilustrace. K vidění jsou také skládaná leporela, z různých materiálů, různého způsobu zpracování a různých formátů. Největšími knihami lze procházet, jiné lze otevřít a „vstoupit“ do nich. Zastoupen je také komiks, který se zde objevuje především v podobě plzeňských pověstí, historie města a slavných osobností Plzně. Komiks je také zpracován v podobě velkých kostek, které volně levitují v prostoru. Některé vystavené práce se pohybují na rozmezí knihy a objektu a kladou divákům otázky, jestli to či ono je stále ještě knihou…

 

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara patří mezi nejmladší vysoké školy orientující se na design a výtvarné umění v České republice. Předchůdcem fakulty byl Ústav umění a designu, který byl založen v roce 2004. Specifikum školy je mezioborovost – úzké navázání uměleckých oborů na humanitní a technické obory Západočeské univerzity, což umožňuje studentům získat znalosti a zkušenosti, které individuálně pro svou tvůrčí práci potřebují. Knihou se zde zabývá zejména obor Ilustrace a grafika, do kterého patří několik specializací, z nichž každá zkoumá knihu z jiného úhlu pohledu. Z hlediska materiálu, techniky a zpracování se knihou zabývá specializace Kniha a tvarování papíru. Z hlediska grafické podoby, písma, znaku a obrazu se knize věnují specializace Grafický design a Vizuální komunikace.  Ilustrací se zabývají specializace Mediální a didaktická ilustrace a Komiks a ilustrace pro děti. Propojením knihy a grafických technik se věnuje specializace Ilustrace grafika. Na žádné jiné české vysoké umělecké škole nenalezneme tak široké spektrum oborů, které se médiem knihy zabývají.

 

Výstava je připravena jako interaktivní, všechny vystavené knihy lze prohlížet a vnímat je také hapticky. Výstava si klade za cíl dokázat, že i v době informačních technologií je kniha stále důležitým prostředkem komunikace a nositelem informace a zároveň může být svébytným vyjádřením uměleckých a designérských autorských přístupů. Připravený je také doprovodný program – pro děti od 10. do 14. srpna Výtvarné léto v letohrádku s názvem Tajemství knihy, pro dospělé od 22. do 23. srpna workshop Autorská kniha. Na měsíc září budou pro školní skupiny připraveny animační programy. Na všechny doprovodné programy je nutné přihlásit se předem telefonicky (724832556) nebo e-mailem (letohradek@galeriekvary.cz).

Kurátoři: Zdeňka Bílková, František Steker