Ivana Hejduková / 3 = zelenomodrá


Termín: od 27. 08. 2015 do 27. 09. 2015
Čas: vernisáž 27. 8. od 17:00

Výstavní sál v přízemí ostrovského letohrádku ovládla působivá instalace Ivany Hejdukové (1958), kterou autorka vytvořila speciálně pro tento prostor. Instalace, jejíž na první pohled poměrně nesrozumitelný název 3 = zelenomodrá, je jakýmsi impresionismem v třetí dimenzi, obrazem rozdrobeným do nejmenších detailů a znovu složený rukou autorky. Ivana Hejdová stejně tak, jako impresionisté, chce v divákovi vyvolat dojem světla, barev, kompozice a snaží se jej aktivně zapojit do vnímání svých uměleckých děl, v tomto případě i tak, že instalací mohou návštěvníci procházet a stát se tak její součástí. V ten okamžik se zcela vytrácí estetická distance a dílo a jeho vnímatel splývá v jedno.

Ivana Hejduková ve své tvorbě často pracuje s protichůdnými principy, které staví proti sobě. Název výstavy je rovnicí – číslo „3“ zde zastupuje vnímání racionální a adjektivum „zelenomodrá“ zastupuje vnímání emocionální. Rovnice 3 = zelenomodrá je tedy ideální rovnováhou mezi těmito dvěma typy lidského vnímání. Svět kolem nás, věci ve světě, ale i umění, vše je tvořeno dualitou těchto dvou přístupů. Instalace je vytvořená ze dvou sítí, které autorka sama ručně upletla, a z barevných čtverečků, které jsou v sítích uspořádány do spirál. Pravidelné síťové uspořádání odkazuje k racionální složce. Geometrickým uspořádáním instalace autorka poukazuje na fakt, že geometrie je všude kolem nás, jen si to mnohdy neuvědomujeme. Vnímání geometrie podporuje autorka také faktem, že celá instalace je průhledná. Motivy v sítích, jež jsou tvořeny barevnými čtverečky, jsou inspirovány Fibonacciho spirálou – dokonalým tvarem, který nalézáme v přírodě - například uspořádání semínek květu slunečnice, ulity některých plžů, artyčok nebo poslední vrstvy zelí. Ona barevná spirála, kterou autorka vytáhne z přírody a umístí ji v galerijním prostředí, je nositelem estetické informace a měla by vést diváka k emocionálním obsahům díla.

K výstavě je připraveno jako doprovodný program Přátelské setkání s Ivanou Hejdukovou, a to ve čtvrtek 24. září od 17 hodin.

Zdeňka Bílková

kurátorka výstavy