Dominik Lang / INVENTURA JEDNOHO OSTROVA


Termín: od 27. 04. 2017 do 16. 07. 2017
Čas: vernisáž ve čtvrtek 27. dubna v 17.00 hodin

Termín: od 27. dubna do 16. července 2017

Čas: vernisáž ve čtvrtek 27. dubna v 17.00 hodin

 

Dominik Lang (1980), absolvent Akademie výtvarných umění v Praze, který prošel ateliéry Jindřicha Zeithammla, Veroniky Bromové a Jiřího Příhody, připraví pro barokní prostory Letohrádku Ostrov site-specific instalaci přímo na míru této unikátní barokní památky, kterou letohrádek jistě je. Barokní prostor spolu se svým pravidelným oktogonálním rozčleněným a původní freskovou výmalbou, jež alegoricky zobrazuje uspořádání planetárního systému, bude pro Dominika Langa velkou výzvou.

Autor se svých instalacích, které vytváří nejen pro galerijní prostory, zabývá zkoumáním veřejného prostoru, jeho účelu a funkci. Pracuje s rozlišnými materiály, přičemž jej zajímá také jejich fyzická a optická kvalita. Svými zásahy do prostoru znejišťuje diváka a hraje si s jeho reakcí. Pracuje se stereotypním vnímáním prostoru a snaží se jej narušit. Zaměřuje se na vztah mezi objektem a prostorem, mezi objektem a divákem. Jeho instalace jsou čitelné pouze v daném prostoru, pro který vznikly. Obsah autorových děl je tedy vždy přesně dán jeho kontextem.

Letohrádek Ostrov se ve svém výstavním plánu zaměřuje mimo jiné také na výstavy mladých výtvarníků a vizuálních umělců. V přízemí budovy se v rámci volného cyklu Laboratoř současného umění představují noví, mladí, začínající umělci, ale i umělci, kteří i přes nízký věk patří k předním českým tvůrců. Dominik Lang patří k předním konceptuálním sochařům české výtvarné scény.

Dominik Lang – profesní CV

Vzdělání:
2002-2008 Akademie výtvarných umění v Praze, (ateliíry Jindřicha Zeithammla, Veroniky Bromové a Jiřího Příhody)
2004-2005 Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze (ateliér Jiřího Davida)

Zaměstnání:
Od roku 2012 vedoucí ateliéru sochařství na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze (společně s Editou Jeřabkovou)
2008-2011 Asistent hostujícího pedagoga, Akademie výtvarných umění v Praze
2006 Asistent v ateliéru Ai Weiweie, Peking, China

Ceny, rezidence, stáže:
2010 Artist residency, Duende Gueststudios, Rotterdam, NL
2008 Artist residency, Zamek Ujazdowski, Warsaw, PL
2007 Leif Rumke Preis, DE
2007 Artist residency, IMPEX, Budapest, Hungary
2006-2007 The Cooper Union, New York
2005 International Summer Academy of Fine Arts, Salzburg

 

Kurátorka za galerii:    Zdeňka Bílková