Petra Buzková PJOTRA / Návraty k sobě


Termín: od 27. 07. 2017 do 1. 10. 2017
Čas: vernisáž 17:00

Petra Buzková PJOTRA / Návraty k sobě

Petra Buzková (1987) je absolventkou Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, kde studovala malbu v ateliéru doc. MgA. Petra Kvíčaly. Hlavním autorčiným vyjadřovacím prostředkem je malba, ve které klade důraz na citlivé zacházení s barvou. Ve své tvorbě uplatňuje klasické malířské principy, přičemž ji není cizí ani figurální ani abstraktní tvorba. Tématem jejích obrazů je zejména její osobní svět, inspiraci nachází ve vzpomínkách na své zážitky především z dětství.  Obrazy jsou v duchu subjektivního vnímání světa kolem nás.

Z cyklu Introspekce, 4711, 2012, akryl na plátně, 160 x 140 cm

Výstava Návraty k sobě je autorčino osobní ohlédnutí za dosavadní tvorbou. Pjotra ve svých dílech zpracovává své osobní zážitky. Prostřednictvím obrazu si vizualizuje vzpomínky na dětství a dospívání, které nějakým způsobem rezonují se současným stavem autorky. Vrací se nejen ke svému dosud prožitému životu, ale také k vybraným dílům, která jí dávají novou invenci k tvorbě. Divákovi nevnucuje své zážitky potažmo osobní problémy. Nabízí mu prostřednictvím své tvorby zobrazení jeho vlastních vzpomínek a problémů, které si návštěvník vybaví při pohledu na malby.

Z cyklu Introspekce, Známé i neznámé, 2012, akryl na plátně, 230 x 180 cm

Na výstavě jsou zastoupeny tři hlavní cykly z autorčiny malířské tvorby. Cyklus Introspekce (2012), kde autorka reflektuje převážně krajinu a zážitky v ní prožité.  Cyklus Strom (2013), pro který nachází inspiraci v knize Citadela od Antoine de Saint–Exupéryho. Třetím je cyklus Chlácholie (2014), jenž vznikl na základě knihy Melancholie / Její formy a proměny od starověku po současnost. Prostřednictvím knihy nachází a přijímá fakt, že je romantikem 19. století žijícím v 21. století.  V Posledních dvou letech volně a navazuje na poslední cyklus a hlavním výtvarným prostředkem je akvarel na papíře.

Pozitivní můra, 2016, akvarel na papíře, 42 x 70 cm

K výstavě je plánovaná skládačka.

Kurátorka výstavy: Lucie Vojtíšková

Kurátorka za galerii: Zdeňka Bílková

Fotografie z vernisáže

Tisková zpráva