Roční plán výstav 2017

Plán výstav v Letohrádku Ostrov v roce 2017

27. dubna – 9. (16.) července 2017 (společné zahájení dvou výstav)

1. patro: EXPOZICE

 

Kurátor Radek Wohlmuth připraví skupinovou výstavu mladých českých autorů. Výstava bude pojatá jako site-specific, bude vycházet ze specifika místa a komunikovat s raně barokní budovou letohrádku. Název výstavy je dvojznačný, protože slovo expozice se používá jak pro výstavy výtvarných děl, tak pro prohlídkovou trasu historických objektů. Výstava si klade za cíl drobnými či většími uměleckými vstupy rozvíjet, podrthnout či nabourat stereotypy, které se vážou k oběma oblastem – historické objekty – moderní umění, a to tak, že artefakty současného umění používá v tradičním kontextu rozvržení šlechtického interiéru, např. portrétní galerie, asijský salón, lovecký salónek či kabinet kuriozit. Jedná se o intermediální projekt zahrnující techniky od malby po projekce a instalace.

Kurátor, autor výstavy: Radek Wohlmuth

Kurátorka za galerii: Zdeňka Bílková

 

Přízemí: Dominik Lang / INVENTURA JEDNOHO OSTROVA

Dominik Lang (1980) vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze, prošel ateliéry Jindřicha Zeithammla, Veroniky Bromové a Jiřího Příhody. Od roku 2012 působí jako vedoucí ateliéru sochařství na Vysoké školU umělecko-průmyslové v Praze (společně s Editou Jeřábkovou). V roce 2013 vyhrál prestižní cenuJindřicha Chalupeckého určenou pro mladé umělce do pětatřiceti let. Zabývá se tvorbou instalací a objektů, které intervenují do architektury či galerijního prostoru. Dominik Lang patří k předním konceptuálním sochařům české umělecké scény.

K výstavě je plánovaná skládačka.

Kurátorka: Zdeňka Bílková

  

27. července – 1. října 2016 (společné zahájení tří výstav)

1. patro Petra Buzková PJOTRA / Malba + Lukáš Tůma/ grafiky

Petra Buzková PJOTRA

Petra Buzková (1987) je absolventkou Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, kde studovala malbu v ateliéru doc. MgA. Petra Kvíčaly. Hlavním autorčiným vyjadřovacím prostředkem je malba, přičemž důraz klade na citlivé zacházení s barvou. Ve své tvorbě uplatňuje klasické malířské principy, přičemž ji není cizí ani figurální ani abstraktní tvorba. Tématem jejích obrazů je zejména její osobní svět, inspirovaný jejími vlastními zážitky a prožitky, vzpomínkami a myšlenkami a subjektivním vnímáním světa okolo nás. Například v cyklu Chlácholie reaguje na melancholii maleb 19. století, zejména na německého romantického malíře Caspara Davida Friedricha. Autorka otevírá cestu k nadsázce a ironii v melancholii prostřednictvím zvířat. Sama se cítí být romantikem 19. století uvězněným v 21. století. 

K výstavě je plánovaná skládačka.

Kurátorka: Lucie Vojtíšková

Kurátorka za galerii: Zdeňka Bílková

 

Lukáš Tůma / grafika

Lukáš Tůma (1976) se věnuje rozlišným výtvarným technikám, malbě, kresbě, grafickým technikám i plastice. Letohrádek Ostrov se ve svém dlouhodobém výstavní plánu snaží představovat významné a zajímavé osobnosti především z oblasti grafické tvorby. Lukáš Tůma v oblasti grafiky zkoumá hranice a výtvarné možnosti jednotlivých grafických technik, kombinuje je a experimentuje s nimi. Na výstavě bude představena zejména jeho současná grafická tvorba doplněná o několik plastik. Lukáš Tůma je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze, konkrétně Ateliéru grafiky I Jiřího Lindovského. 

K výstavě je plánovaná skládačka.

Kurátorka: Zdeňka Bílková

 

Přízemí Gizela Erna Kuchařová - Antonín Kuchař / Plastiky

Výstava představí tvorbu manželů Kuchařových, ze které se do dnešní doby zachovaly pouze zlomky. Galerie ve svých sbírkách spravuje několik málo plastik. Kuchařovi se věnovali často zakázkám pro veřejný prostor. Prvním jejich společným dílem byl pomník T. G. M. ve Svatavě (odhalen 1948, svržen 1969). Společně vytvořili řadu pomníkových děl a soch pro veřejný prostor, z nichž nejznámnější je Gagarinův pomník v Karlových Varech. Antonín Kuchař vystudoval kamenosochařskou školu v Hořicích (1934-1938) a následně Akademii výtvarných umění v Praze (prof. Otakar Španiel, 1938-1939, 1945-1946). Během totálního nasazení v Drážďanech se setkal se svojí budoucí ženou, která po absolvování karlovas¨rské keramické průmyslovky pokračovala ve studiu na zdejší akademii v ateliéru prof. Otta Rosta. Po válce se spolu vrátili pěšky do Karlových Varů, kde se usadili natrvalo. 

K výstavě je plánovaná skládačka.

Kurátorka: Zdeňka Čepeláková

Kurátorky za galerii: Zdeňka Bílková, Božena Vachudová