Umělecká a galerijní situace v regionu před a po roce 1989


Termín: 7. 11. 2019
Čas: 17.00 - 19.00

Umělecká a galerijní situace v regionu před a po roce 1989

K oslavám 30 let svobody je pro návštěvníky připravena beseda s významnými osobnostmi karlovarského regionálního umění a galerijního provozu. K tématu promluví Zdeňka Čepeláková, Božena Vachudová, Bořivoj Hořínek, Josef Macke a František Steker. Besedu doplní ukázka děl autorů, jejichž výstavy v letohrádku byly v 60. až 80. letech důležitými kulturními události celorepublikového významu (V. Boudník, J. a K. Válovy, A. Šimotová, A. Nepraš, A. Matasová, O. Zoubek, M. Kozelka, F. Steker, B. Hořínek, aj.).

 

Jitka a Květa Válovy na zahájení své výstavy v letohrádku Ostrov, 24. 4. 1983.

Foto archiv Z. Čepelákové.

 

Galerie v letohrádku byla založená v roce 1961 jakožto městská galerie, následně od roku 1966 byla připojema jako pobočka Galerie umění Karlovy Vary. Od té doby se v letohrádku uskutečnila řada výnamných výstav.

V 60. až 80. letech minulého století se v letohrádku uskutečnila celá řada výstav, které svým významem překračovaly hranice regionu. Velmi důležitou výstavou byla v roce 1969 vůbec první posmrtná výstava Vladimíra Boudníka uspořádána k autorovým nedožitým šedesátinám. Druhou soubornou výstavu v letohrádku připravil v roce 1984 kurátor Jiří Valoch.

Vladimír Boudník (1924 – 1968)

Byl významný český grafik a malíř. Tvůrce aktivní grafiky. Narodil se 17. 3. 1924 v Praze. Byl zakladatelem uměleckého směru, tzv. explosionalismu. Zemřel v roce 1968.
V Letohrádku Ostrov se uskutečnila první posmrtná výstava V. Boudníka v roce 1969. Další výstava V. Boudníka proběhla v roce 1984.

Vladimír Boudník, Vážka, 1967, barevná struktur.grafika, 320 x 442 mm

 

Vladimír Boudník, Kybernetika, 1965, kombinovaná technika, 155 x 245 mm

Oba listy byly vybrány z galerijních sbírkových fondů. Celkem Galerie umění Karlovy Vary spravuje 22 grafických listů Vladimíra Boudníka.

Pohled do výstavy Vladimíra Boudníka v Letohrádku Ostrov v roce 1969. Foto: archiv galerie (2x).

 

Adriena Šimotová se prezentovala Galerii umění Karlovy Vary na několika skupinových výstavách, samostatnou výstavu jí připravily Hana Hlaváčová a Zdenka Čepeláková v Letohrádku Ostrov v roce 1983, první sezónu po rozsáhlé rekonstrukci budovy, která proběhla v letech 1972 až 1982.

Adriena Šimotová (1926 - 2014)

Česká malířka, sochařka a grafička Adriena Šimotová se narodila 6. 8. 1926 v Praze. S Manželem Jiřím Johnem (1923 - 1972) stála u vzniku umělecké skupiny UB 12. Zemřela v Praze roku 2014.

Celou její tvorbu prostupoval zájem o člověka a lidské tělo a postupně došla až body artu, když na papír otiskovala své tělo nebo jeho části, dlaně či chodila.

Adriena Šimotová, Hlava (Křik), 1986, kombinovaná technika, 700 x 520 mm

Pohled do instalace výstavy Adrieny Šimotové v Letohrádku Ostrov v roce 1983. Foto: archiv galerie.

Galerie umění Karlovy Vary spravuje celkem 16 děl Adrieny Šimotové. Nejvíce jsou zastoupené grafiky - 9 listů, dále pak 4 kresby a 3 obrazy.

 

V první sezóně po rozsáhlé rekonstrukci letohrádku v letech 1972 - 1982 se uskutečnila také výstava Jitky a Květy Válových, kterou připravili Jana a Jiří Ševčíkovi.

Jitka Válová (1922 - 2011) a Květa Válová (1922 - 1998)
Dvojčata Jitka a Květa Válovy se narodily v 13. 12. 1922 v Kladně, kde žily a tvořily po celý svůj život. Jitka Válová byla ak. malířka, grafička a výtvarnice. Zemřela v roce 2011.
Květa Válová byla výtvarnice a grafička. Umírá v roce 1998.
Jedna z nejzásadnějších společných výstav sester proběhla v roce 1983 v Letohrádku Ostrov.


Květa Válová, Útisk, 1973, kresba, 307 x 357 cm

 

3. Jitka Válová, Pád, 1974, uhel, akvarel na papíře, 875 x 620 mm

 

Paní Zdeňka Čepeláková s jednou ze sester Válových na vernisáži výstavy v roce 1983.

Galerie umění spravuje 10 kreseb Jitky Válové, 4 grafiky a 2 obrazy Jitky Válové. Od Květy Válové se sbírkách nachází 10 grafických listů, 5 kreseb a 3 obrazy.

Další významnou výstavou byla velká retrospektiva Stanislava Kolíbala v roce 1985. Jednalo se o jednu z prvních site-specific instalací, kdy autor "poprvé tvůrčím způsobem zhodnotil prostory Letohrádku". (zdroj: Zdena Čepeláková, letohrádek Ostrov, In: Zakázané umění II, 1-2, 1996).

Prof. ak. soch. S. Kolíbal (1925)
Výtvarník, grafik, sochař a konceptuální umělec prof. ak. soch. Stanislav Kolíbal se narodil v roce 1925 v Orlové. Vystudoval grafiku, věnoval se scénografii, ale proslul zejména jako konceptuální sochař, a to nejen v Čechách, ale i v zahraničí. V zahraničí se etabloval výstavou v roce 1967 v Guggenheimově muzeu v New Yorku, následovalo mnoho výstav po celém světě. O tom, že je autorova tvorba stále aktuální, svědčí mimo jiné také fakt, že jeho umělecký projekt byl vybrán, aby v letošním roce prezentoval Českou republiku na 58. Mezinárodním bienále výtvarného umění v Benátkách.

Stanislav Kolíbal, Bílá kresba (Čtyři kružnice), 1976 - 1977, tuš na papíře, 440 x 315 mm

 

Pohled do instalace výstavy Stanislava Kolíbala v Letohrádku Ostrov v roce 1985.

Ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary se nachází 9 autorových kreseb a 1 plastika, která je umístěna ve stálé expozici Galerie umění Karlovy Vary.

Velkorysou instalaci, která doslov ovládla prostory letohrádku, vytvořil v roce 1986 Olbram Zoubek.

Olbram Zoubek (1926-2017)
Významný český sochař a grafik, autor mnoha plastik pro veřejný prostor Olbram Zoubek se narodil 21. 4. 1926 v Praze a zemřel v roce 2017. V letech 1974 – 1991 měl zákaz vystavování, ale i přesto se v roce 1986 konala jeho výstava V Letohrádku Ostrov.

"Výstavy, které v 80. letech nebylo možné realizovat v pražských a krajských galeriích, prošly většinou schvalovacím sítem okresů hlavně z neinformovanosti, dodatečně s menšími či většími výhradami, často po nedůstojných zásazích do textu katalogů. Případná rizika byla řešena stylem "kde není žalobce, není soudce". vernisáží diskutabilních výstav se nadřízené orgány většinou nezúčastňovaly. Autobusy a četná auta, jimiž při těchto příležitostech do Ostrova přijížděli přátelé vystavených umělců z Prahy a dalších měst, vyvolaly sice pozornost místního SNB, ale bez znatelných následků. Teprve výstava Olbrama Zoubka našla svého "žalobce" - jak vzhledem k charakteru díla a autorovu příbuzenskému vztahu s Janem Palachem, tak vzhledem k nebezpečnému shromažďování nežádoucích osobností na vernisáži. Pracovnice zodpovědná za tuto výstavu byla propuštěna, což ovšem na čas ovlivnilo skladbu dalších výstavních programů."
Zdroj: Zdena Čepeláková, Letohrádek Ostrov, In: Zakázané umění II, 1-2, 1996).

Fotografie z vernisáže výstavy Olbrama Zoubka v Letohrádku Ostrov, 13. 9. 1986. Foto: archiv galerie.
Olbram Zoubek, Žena, která padá, 1976, tisk reliéfní, 420 x 445 mm
Galerie umění Karlovy Vary spravuje celkem 11 autorových děl, z toho 10 reliéfních tisků a 1 plastiku.
 
V roce 1988 připravila historička umění Marcela Pánková samostatnou výstavu Adély Matasové.

A. Matasová (* 1940)
Adéla Matasová je malířka, sochařka, grafička a konceptuální umělkyně. Absolvovala AVU ateliér monumentální malby. Od 70. let se intenzívně zabývá papírovou hmotou, kterou využívá jak v grafické tvorbě, tak kresbě, ale i reliéfech a instalacích. Pracuje s prostorem a do svých instalací často zapojuje zvuk.

Adéla Matasová, Rostlina, 1971, lept, 345 x 395 mm
 
Pohled do instalace výstavy Adély Matasové v Letohrádku Ostrov v roce 1988.

Ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary se nachází 1 plastika a 15 grafických listů Adély Matasové.
 

Pozvánka na akci

Tisková zpráva 

Vstupné zdarma.

Projekt finančně podpořil Karlovarský kraj.