Fotogalerie

 • Zahradní slavnost 2017

  Zahradní slavnost 2017

  Zahradní slavnost je zároveň Dnem otevřených dveří galerie, přičemž zahájení se ujal dívčí flétnový soubor Traxlety ze Základní umělecké školy v Ostrově. Program slavnosti každoročně navazuje na aktuální výstavy jím kurátorský projekt Radka Wohlmutha EXPOZICE.Vybraní mladí autoři vytvořili pro jednotlivé místnosti expozice, které vycházejí z tradičního rozdělení šlechtických sídel. Pro návštěvníky Zahradní slavnosti byl v každé z těchto místností přípraven interaktivní program či výtvarná dílna. V Galerii předků, jenž vytvořil Krištof Kintera, se děti mohly stylizovat ho historických postav, do svého vlastního předka. V čínském salonku Patrika Hábla byla připravena výtvarná dílna inspirovaná čínskou kaligrafií. Ve ztracené komnatě Ondřeje Basjuka se rodiče i děti dozvěděli tajné příběhy a legendy z ostrovské historie. V Geo-grafickém kabinetu Jany Kasalové si návštěvníci mohli vytvořit kartografický šperk s motivem ostrovského parku. V loveckém salónku Markéty Hlinovské nejprve návštěvníci prošli březovým hájem a následně kreslili zvířátka a pozorovali kukátky. Inspirací k interaktivní hře se sklem a světlem byl Relikviář skleněného prince Petra Nikla.

  Na závěr odpoledne byla pro návštěvníky připravena autorská komentovaná prohlídka výstavy Dominika Langa / Inventura jednoho ostrova, která se nachází v přízemí letohrádku. Dominik Lang patří k předních mladým konceptuálním sochařům a vytvořil pro prostory letohrádku unikátní instalaci z písku, která připomíná archeologické naleziště.

 • Zahradní slavnost 2017 - Galerie předků

  Zahradní slavnost 2017 - Galerie předků

  Galerie předků Krištofa Kintery nás inspirovala k workshopu, ve kterém se můžete sami přeměnit v podobiznu některého ze svých dávných příbuzných. Výsledky workshopu si můžete prohlédnout v naší virtuální galerii přímo zde.

 • Dílna pro veřejnost RODINNÉ KABINETKY

  Dílna pro veřejnost RODINNÉ KABINETKY

  Výtvarná dílna při níž si návštěvníci vytvářeli vystřihované rodinné kabinetky vycházející z profilových fotografií. Fotografie si bylo možné donést nebo vyfotit přímo na místě. Zároveň se seznámili s multifunkčním řezacím plotrem Brother Scann&Cut, který usnadňuje práci při řezání papíru, ale i jiných materiálů, jako je například textil či plsť.

     

 • Dílna pro veřejnost VLASTNÍ LAPAČ SNŮ

  Dílna pro veřejnost VLASTNÍ LAPAČ SNŮ

  Vyzkoušet si výrobu vlastního lapače snů za pomoci peříček, dřevěných korálků a dalších přírodních komponentů pod vedením edukátorky Martiny Škopové přišly dvě desítky nadšených návštěvníků. Jak se dílo vydařilo, si můžete prohlédnout v následujícím albu.

 • Výtvarný program na téma DEN MATEK

  Výtvarný program na téma DEN MATEK

  Ve dnech od 2. do 12 května probíhaly v dětském ateliérku Letohrádku Ostrov výtvarné dílny pro školní skupiny, které vybízely k tvoření dárku ke Dni matek. Šperk pro maminku byl vyráběn hned třemi různými technikami od samotvrdnoucí keramické hmoty, paperclay a po powertex. Výsledky byly prostě kouzelné!

 • Vernisáž výstavy Dominik Lang / INVENTURA JEDNOHO OSTROVA + EXPOZICE

  Vernisáž výstavy Dominik Lang / INVENTURA JEDNOHO OSTROVA + EXPOZICE

  Dominik Lang, absolvent Akademie výtvarných umění v Praze, připravil pro barokní prostory Letohrádku Ostrov site-specific ojedinělou instalaci přímo na míru této unikátní barokní památky. Výstava Expozice pod hlavičkou kurátora Radka Wohlmutha představila tvorbu osmi současných autorů (Ondřej Basjuk, Patrik Hábl, Markéta Hlinovská, Jana Kasalová, Krištof Kintera, Šárka Koudelová, Petr Nikl, Eugenio Percossi). Všem autorům i návštěvníkům, kteří se vernisáže výstavy zúčastnili velice děkujeme za vytvoření jedinečné atmosféry celé akce. Výstavě nyní přejme mnoho nadšených návštěvníků.

 • Výtvarný program na téma VALENTÝN

  Výtvarný program na téma VALENTÝN

  První výtvarný program roku 2017 využili žáci družiny ze ZŠ Myslbekovy v Ostrově. Tématem práce s papírem technikou iris folding byla valentýnská přání pod vedením vedoucí Letohrádku  Zdeňky Bílkové. Na třicet s láskou vytvořených přáníček tak putovalo do světa.

 • Trojrozměrné papírové krajiny

  Trojrozměrné papírové krajiny

  Vyzkoušet si techniku a možnosti s novým řezacím plotrem přišla (ve čtvrtek 16. března 2017) skupina žáků ze Základní umělecké školy Ostrov pod vedením pedagoga výtvarného oboru, kterým je Mgr. Lukas Lerch. Jejich úkolem bylo vytvořit skutečnou nebo fantazijní krajinu za pomoci siluet z barevných ploch.

 • Inspirace dílem Pavla Piekara – Interaktivní program pro seniorky

  Inspirace dílem Pavla Piekara – Interaktivní program pro seniorky

  Ve školním roce 2016/2017 připravila Základní umělecká škola Ostrov nově výuku pro seniory. Kromě výtvarného oboru nabízí také výuku v oboru hudebním. Ve výtvarném oboru byly v tomto školním roce otevřeny dvě třídy po sedmi studentech, které vede Mgr. Lukáš Lerch. Speciálně pro jeho svěřenkyně připravila galerie cyklus interaktivních programů, které jsou inspirované sbírkovými předměty, jež spravuje Galerie umění Karlovy Vary. Program se skládá s povídání o životním osudu a výtvarném díle daného umělce a poté následuje výtvarná dílna inspirovaná jeho tvorbou. Druhý program z tohoto cyklu byl zaměřen na osobnost jednoho z nejzajímavějších současných českých grafiků Pavla Piekara, kterému galerie připravila v roce 2015 autorskou výstavu.

  Seniorky se dozvěděly nejen zajímavosti o tvorbě Pavla Piekara, ale také spoustu informací týkající se grafických výtvarných technik (např. rozdělení na techniky tisku z výšky, hloubky, plochy, identifikace grafických technik, specifika grafiky jako takové) a postup práce se sbírkovými předměty na papíře, které má galerie ve svých sbírkách. Následovala výtvarná dílna zaměřená na techniku linorytu. Seniorky měly možnost inspirovat se specifickou technikou Pavla Piekara a dle vlastních návrhů (téma bylo volné) vytvořit vlastní linorytovou matrici a následně jí otisknout. Pavel Piekar sestavuje své obrazy z několika matric a používá typické šrafování. Seniorky měly také možnost si vyzkoušet, jakým způsobem funguje soutisk několika barevných vrstev.

  Celkem téměř tříhodinová animace proběhla v ateliéru letohrádku dne 23. února 2017 a zúčastnilo se jí 10 seniorek. Program připravila Zdeňka Bílková.

 • Archiv 2016

 • Archiv 2015

 • Archiv 2014

 • Archiv 2013

 • Archiv 2012

 • Archiv 2011

 • Archiv 2010

 • Archiv 2009

 • Archiv 2008

 • Archiv 2007

 • Archiv 2006

 • Archiv 2005

 • Archiv 2004