Informace

Letohrádek Ostrov, pobočka Galerie umění Karlovy Vary

Zámecký park 226, 363 01 Ostrov
tel: 353 842 883, 737 072 522, e-mail: letohradek@galeriekvary.cz
web: www.letohradekostrov.cz
facebook: Letohrádek Ostrov

Spoj MHD a Integrovaná doprava Karlovarského kraje: zastávka Ostrov, Zámek


Otevírací doba
úterý - neděle 10.00 – 17.00 

Otevřeno sezónně v květnu až říjnu. Hromadné návštěvy možné i mimo sezónu po předchozí telefonické domluvě na č. 353 842 883 nebo 737 072 522 mezi 8 až 15 hodinou.

Vstupné

vstupné výstavy

základní 40 Kč
zlevněné 20 Kč

vstupné do historického interiéru 20 Kč

Zlevněné vstupné: děti do 15-ti let, studenti středních a vysokých škol, učni, důchodci, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P a jejich průvodci.

Rodinné vstupné: 20 Kč na osobu (min. 3 členná rodina, děti od věku 6-ti let)

Skupinové vstupné: 20 Kč  na osobu (skupina 5-ti a více žáků nebo studentů)

Bezplatný vstup: děti do 6-ti let, členové ICOM a UHS, studenti výtvarných oborů VŠ, pracovníci státních a krajských galerií a muzeí umění, novináři.

Vždy první středu v měsíci bezplatný vstup na všechny výstavy.

 

Öffnungszeit

Dienstag – Sonntag 10.00 – 17.00

 

Geöffnet von Mai bis Oktober. Für Gruppenbesuche außerhalb der Hochsaison wenden Sie sich für Anfragen und Reservationen bitte an Tel.: +420 353 842 883 oder +420 737 072 522 zwischen 8:00 und 15:00 Uhr.

 

Eintrittspreis:

Ausstellungen:

Erwachsene 40,- Kč

Ermäßigte Preis 20,- Kč

Eintritt in den historischen Innenraum 20 Kč

 

Ermäßigte Eintrittspreis: Kinder bis 15 Jahre, Studenten, Lehrlinge, Rentner, Gäste mit Behinderung (gegen Vorlage des Ausweises) und deren Begleiter.

Familieneitritt: 20 Kč / Person (mindestens 3 Personen, Kinder ab 6 Jahre)

Gruppeneintritt: 20 Kč / Person (mindestens 5 Personen)

Eintritt frei: Kinder bis 6 Jahre, Mitglieder der ICOM und UHS Organisation, Kunst-Studenten, Angestellten der Staats- und Landesgalerien und Kunstmuseen, Journalisten.

Die Ausstellungen sind jeden ersten Mittwoch im Monat kostenlos.

 

Opening Hours

Tuesday – Sunday 10 a. m. – 5 p.m. 

Entrance Fees

temporary exhibition:

basic 40 Kč

reduced 20 Kč

historic interior: 20 Kč

Reduced fee: children up to 15 years, students, pensioners, holders of cards for the handicapped persons and thein attendance.

Family admission: 20 Kč  for a person (at least 3- member family)
Group admission: 20 Kč for a person (at least 5-member group)

Free admission: children up to 6 years, members of ICOM and UHS, students of art, Employees of state and regional galeries, journalists.

Always the first Wednesday of each month free admission to all exhibitions.