BUNTES GOLD / Peru očima současných německých výtvarnic


Termín: od 22. 06. 2018 do 7. 10. 2018
Čas: vernisáž 21. června od 17.00

Základem projektu je měsíční cesta po Peru pětice německých textilních výtvarnic, přičemž autorky sbíraly inspiraci pro svou tvorbu v různých rovinách. Potkávaly se s místními textilními designéry a umělci, navštívily textilní firmy, učily se od místních řemeslníků. Zážitky a vjemy z cest po Peru zaznamenaly různými způsoby – deníky, videodeníky, skicami. Součástí výstavy budou jak práce dokumentačního charakteru, deníky, skici, film, fotografie, ale především volné výtvarné práce vycházející z textilní technik přesahující do konceptuálního umění. 

Heda Bayer, 2017, digitální fotografie / digitale Fotografie

Ausgangspunkt des Projektes ist die fünfwöchige Peru-Reise der fünf deutschen Textildesignerinnen. Dort fanden die Autorinnen Inspiration für ihre vielschichtige Arbeit. Sie trafen sich mit örtlichen Textildesignern und Künstlern, besuchten Textilfirmen und lernten von eingesessenen Handwerkern. Die Erlebnisse und Eindrücke der Peru-Reise hielten sie auf unterschiedliche Art und Weise fest. In Tagebüchern, Videotagebüchern und Skizzen. Die Ausstellung wird neben Arbeiten dokumentarischen Charakters, wie Tagebüchern, Skizzen, Filmen und Fotografien vor allem freie künstlerische Arbeiten zeigen, die ausgehend von Textiltechniken bis in konzeptuelle Kunst übergehen.

Heda Bayer, 2017, digitální fotografie / digitale Fotografie

 

Heda Bayer (*1975)

"Na jedné straně muži, kteří jezdí auty. Na druhé straně ženy, kterým je dovoleno tato auta mýt. Zřejmě ženská práce. Na jedné straně přepracované ženy spící u svého stánku na trhu. Na druhé šťastné, energické, tančící babičky s neuvěřitelným sexappelem na parketu. Na jedné straně spěchající mladé ženy s pohledem zabodnutým do země a prchající před přiopilými mladíky. Na druhé hluboká úcta k matkám a stařenkám v rodině. Procházím svůj deník a fotografie a znovu se tyto ženy vynořují. Tentokrát jsou zachycené v situaci. Všechny mé obrazy jsou momentky z ulic v Limě, v Cusku, v horách vedoucích k džungli. Dívám se na ně a v hlavě mi odehrávají jejich příběhy. A nedá mi to, chci jim propůjčit jiný život nebo alespoň na chvilku jejich životům propůjčit trošku humoru. Interpretuji tedy tyto momentky po svém. Je to rozhovor, který chci vést s jejich pozorovatelem."

Heda Bayer

Tanečnice, 2018, kyanotypie s ruční výšivkou, 50 x 50 cm

Tänzerin, Cyanithypie mit Handstickerei, 50 x 50 cm

"Auf einer Seite Männer, die Autos fahren. - Auf der anderen Frauen, die die Autos waschen dürfen. – scheinbar Frauenarbeit. Auf einer Seite überarbeitete Frauen schlafend an ihrem Marktstand. - Auf der anderen glückliche, rüstige, tanzende Omis mit wahnsinnigem Sexapppel auf dem Tanzparket. Auf einer Seite schnell laufende junge Frauen am Abend - mit Blick zum Boden. Auf der Flucht vorbetrunkenen, jungen Männern. - Auf der anderen eine unglaubliche Hochachtung der Mutter oder Grossmutter im Rahmen der Familie. Und dann gehe ich mein Tagebuch und meine Photos durch und wieder tauchen die Frauen auf. Diesmal in einer focusierten Situation. Alle meine Bilder sind Schnappschüsse auf der Straße in Lima, in Cusco, in den Bergen zum Dschungel. Ich schau mir sie an und in meinem Kopf spielen sich Geschichten ab. Und es reizt mich diesen Frauen ein anderes Leben zu geben oder der Situation einen Witz zu verpassen. So bekommen diese Photos neue Interpretationen. Das ist ein Dialog, den ich mit dem Beobachter führen will."

Heda Bayer

Kukuřice, 2018, kyanotypie s ruční výšivkou, 50 x 50 cm

Maid, Cyanothypie mit Handstickerei, 50 x 50 cm

 

Swantje Maasermann (* 1993)

narozena v roce 1993 v Neuruppin

vystudovala textilní umění a design - B. A.

„Fascinace džunglí provází projekt Buntes Gold od čtyřdenního výletu po národním parku Manu v blízkosti Cusca.

Před cestou vznikaly technikou vystřihování některé návrhy látek s tématem džungle. Tyto návrhy reprezentují mé představy a má očekávání o barvách, které jsem měla před cestou.

Druhou část  díla tvoří černá kukuřice, kterou jsem koupila po kilech na trhu v Cuscu. Z této kukuřice se připravuje perunánský tradiční dezert. Její temná sytá čerň probleskující do červené je okouzlující. Tato malá zrnka kukuřice pohltí člověka jako džungle.

Zrnka kukuřice vytváří na digitálně potištěné látce florální motivy z parku Manu. Vznikla práce, která, ač inspirovaná džunglí, neobsahuje jediný odstín zelené. Instalace je podbarvena akusticky. "

Swantje Maasermann

Džungle bez džungle, 2018, digitální tisk na bavlně, černá kukuřice, 126 x 146 cm

Dschungel ohne Dschungel, 2018, Digitaldruck auf Baumwolle, Maíz Morado, 126 x 146 cm

"Vor der Reise entstanden einige Stoff-Entwürfe mittels Scheren­schnitt unter dem Thema Dschungel.

Sie zeigen die persönliche Vorstellung von dieser Landschaft ohne physisch dort gewesen zu sein. Das Dessin repräsentiert mich vor der Reise, meine Erwar­tungen und Auffassung von Farbe.

Die zweite Komponente ist schwarzer Mais, welcher kiloweise auf einem Markt in Cusco eingekauft wurde.

Aus diesem Mais wird das Nationaldessert Perus hergestellt. Er besitzt eine satte Schwärze, welche leicht ins Rötliche changiert, in der man sich verlieren kann. Wie der Dschungel verschlingen einen die Kör­ner-Massen.

Auf dem Digitaldruck-Stoff wird der schwarze Mais in Form der Flora des Parque Manu befestigt. Entstanden ist eine leinwandar­tige Arbeit, welche gänzlich ohne Grün auskommt, untermalt von akustischen Aufnahmen. Das Objekt führt einen in Versuchung sie zu berühren, sich hypnotisieren zu lassen und einen Moment lang „dort“ zu sein.“

Swantje Maasermann

Swantje Massermann, 2017, digitální fotografie / digitale Fotografie

 

Magdalena Sophie Orland (* 1992)

narozena v roce 1992 v Erfurtu

vystudovala textilní umění a design - B. A.

Ulice, 2018, levandulový tisk a ruční výšivka na bavlně, 10 x 15 cm

Straße, 2018, Lavendeldruck und Stickerei auf Baumwolle, 10 x 15 cm

DESETKRÁTPATNÁCT

"... textilní fotoalbum vzpomínek na naši inspirační cestu po Peru. Rozličnými fotoaparáty jsem se snažila co nejvěrněji zachytit všechny nevšední zážitky: ať už to byly vzory, setkání, barevné kombinace nebo flóra a fauna.

K vytvoření textilních prací jsem převedla fotografie technikou levandulového tisku na látku. Přenesený obrázek s využitím této techniky mění v průběhu času svou sytost, bledne, stejně tak jako mé vzpomínky a zážitky.

Jednotlivé detaily na fotografiích, které mi připadají nejzajímavější, jsem zvýraznila  ruční výšivkou.

Tento způsob zpracování zážitků mi umožňuje nový dialog s kulturou Peru a měl by uvolnit  pozorovateli prostor pro vlatní interpretace."

Magdalena Sophie Orland

„…ist ein textiles „Fotoalbum“ mit eigenen Erinnerungen unserer Inspirationsreise durch Peru. Mit verschiedenen Kameras habe ich nahezu alle beeindruckenden Erlebnisse festgehalten: seien es Muster, Begegnungen, Farbkombinationen oder Flora & Fauna.

Für die Umsetzung meiner textilen Arbeit habe ich ausgewählte Fotos mithilfe der Technik Lavendeldruck auf Stoff übertragen. Das Erscheinungsbild ändert sich dadurch, es wird blasser. Genauso wie meine Erinnerung an die erlebten Situationen.

Einzelne Elemente auf den Fotos, die ich besonders spannend finde, betonte ich durch händische Stickerei. Dieser fantasievolle Umgang mit dem Erlebten ermöglichte mir eine erneute Auseinandersetzung mit der peruanischen Kultur und soll dem Betrachter Raum für eigenen Interpretationen geben.“

Magdalena Sophie Orland

Svatba, 2018, levandulový tisk a ruční výšivka na bavlně, 10 x 15 cm

Hochzeit, 2018, Lavendeldruck und Stickerei auf Baumwolle, 10 x 15 cm

 

Luise Stark (* 1994)

narozena v roce 1994 v Plauen

vystudovala textilní umění a design - B. A.

Džungle II (detail), 2018, shibori batika, 300 x 70 cm

Dschungel II (detail), 2018, shibori Batik, 300 x 70 cm

"Barevnost v Jižní Americe působí pro evropské oko velmi nezvykle. Kontrast a sytost odstínů vytváří barevný a bohatý folklór. Symboly a kresby dávných kultur vstupují v pozměněné formě do každodenního života a tvoří pocit identity. Nic nespojuje všechny tyto atributy folklóru lépe než typický peruánský textil, a to především stuhy a bordury. Během naší cesty jsem využila mimořádné příležitosti a založila sbírku těchto artefaktů. Ta mi sloužila k prozkoumání barevnosti, vazeb, raportů a kompozicí. Na základě této analýzy vykrystalizovaly předpoklady pro mou práci. Jako výchozí techniku jsem použila tkaní, které přirozeně předurčilo vzor textilie, přičemž tento vzor byl poté použit jako základní výtvarný a kompoziční prostředek.  

Vznikaly předimenzované textilní bordury vycházející z typických peruánských barev a forem, avšak překračující jejich rámec, a díky reservní technice vybízejí k novým interpretacím. Stuha jakožto ozdoba s univerzálními možnostmi použití ztácí svůj vztah k lidskému tělu a představuje nový prvek v prostoru, což vytváří zcela odlišný vztah pro pozorovatele."

Luise Stark

Pruhy IV (detail), 2018, shibori batika, 300 x 70 cm

Streifen, 2018, shibori Batik, 300 x 70 cm

"Gerade die Farbigkeit in Südamerika wirkt sehr ungewohnt für das europäische Auge. Kontrastsetzung und Sättigung entspringen einer bunten und vielfältigen Folklore. Symbole und Zeichnungen aus vergangenen Kulten treten in abgeänderter Form im Alltag auf und schaffen ein Identitätsgefühl. Nichts vereint all diese Eigenschaften besser, als des typisch peruanische Textil – mit besonderem Augenmerk auf Bänder und Borden. Während der Reise habe ich die für mich einmalige Möglichkeit genutzt und eine Bändersammlung angelegt. Dieser Katalog dient mir zur Untersuchung, was Farbgebung, Bindung, Rapport und Komposition betrifft. Aus diesen Analysen setzen sich verschiedene Eigenschaften als Parameter für meine Arbeiten fest. Aufgrund der Herstellungsart, der Weberei, geben die Textilien eine natürliche Rasterung vor, welche als Gestaltungsmittel und Kompositionsgrund eingesetzt wird.

Es entstehen überdimensionale textile Bänder, die sich an peruanischen Farben und Formen orientieren, aber den Rapport auflösen und durch verschiedene Reservetechniken eine neue Anmutung schaffen.

Das Band als Verzierung mit universellen Einsatzbereichen, verliert seinen Bezug zum Körper und baut als Raumelement ein neues Verhältnis zum Betrachter auf."

Luise Stark

Pruhy 1, Absolem I, Absolem II, Peruvian Modification II, Peruvian Modification III, Peruvian Modification, 2018, shibori batika, každý 300 x 70 cm

Stripes 1, Absolem I, Absolem II, Peruvian Modification II, Peruvian Modification III, Peruvian Modification, 2018, shibori Batik, jeder 300 x 70 cm

 

Fabiane Vogel (* 1995)

narozena 1995 v Lipsku

od roku 2015 studuje textilní umění a design ve Shneebergu 

Machu Pichu, textilní mapa (detail), 2018, ruční výšivka na shibori batice
Machu Pichu, textile Landkarten (Detail), 2018, Handstickerei auf shiborigefärbte Baumwolle

TEXTILNÍ MAPY

"Ve 32 dnech jsme jednou projely Peru křížem krážem…městy, vesnicemi, různou krajinou spojenou pro nás s mnoha překrásnými setkáními s místními obyvateli a jejich kulturou. 

Již během našeho pobytu se mi do srdce vpečetily některé prožitky a zažité okamžiky. K těm patřila například plavba na voru v džungli po řece Madre de Dios nebo putování k Duhové hoře. 

Při naší dobrodružné cestě po Peru byla navigace  jedním z velkých témat. Nově se zorientovat a nacházet hrálo roli každodenně. Ať už to bylo hledání supermarketu, cesty k vybranému muzeu, místo setkání s umělci či  adresa textilní dílny, kterou jsme chtěli navštívit. 

Tyto situace tak sebou přinesly mnoho anekdot předlouhé noční jízdy autobusem k dalším cílům naší cesty. Zpět v Německu jsem prošla tyto cesty znovu, prstem po mapě, a nechala tato zobrazení vtéci do jednotlivých  zastavení. 

Tato změť linií působí jako spojující most mezi jednotlivými plochami  dané etapy cesty a každá plocha se stává textilní mapou, jenž naši cestu po Peru vizualizuje."

Fabiane Vogel

Řeka Madre de Dios, Park Manú, textilní mapa, 2018, ruční výšivka na shibori batice

Rio Madre de Dios, Parque Manú, textile Landkarten, 2018, Handstickerei auf shiborigefärbte Baumwolle

TEXTILE LANDKARTEN
„In 32 Tagen ging es für uns einmal quer durch den Süden Perus...durch Städte und Dörfer, verschiedenste Landschaften, verbun¬den mit vielen wunderbaren Begegnungen mit den Einwohnern vor Ort, sowie jener Kultur. 
Schon während unseres Aufenthalts brannten sich bestimmte Erlebnisse und Erfahrungen besonders ein. Beispiele für solche Momente wären für mich unter anderem die Floßfahrt im Dschungel auf dem Fluss Madre de Dios oder auch die Wanderung zum Rainbowmountain.
Genau diese Erfahrungen nahm ich mir als Aufgabe, textil umset¬zen. Es sind Stationen unserer Reise, die eine persönliche und für mich besondere Geschichte beinhalten. 
In unserem Abenteuer Peru war auch die Navigation ein großes Thema. Sich neu zu orientieren und zurecht zu finden spielte tagtäglich eine Rolle- ob nun die Suche nach dem nächsten Supermarkt, der Weg zu den Museen unserer Wahl, oder die Anreise zu Künstlern oder Betrieben, die wir besichtigen wollten.
Genauso waren die langen Busreisen über Nacht gern immer wieder ein Gespräch wert- denn diese Wege zu den nächsten Etappen brachten viele Anekdoten mit sich. Wieder in Deutschland, habe unsere genauen Routen auf Karten nachverfolgt und habe diese Strecken mit in die jeweiligen Stationen einfließen lassen. Dieses Liniengeflecht wirkt als verbindendes Glied zwischen den einzel¬nen Flächen jener Etappe und ist eine Art textile Landkarte, die unsere Wege durch Peru visualisiert.“

Fabiane Vogel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cusco, textilní mapa, 2018, ruční výšivka na shibori batice

Cusco, textile Landkarten, 2018, Handstickerei auf shiborigefärbte Baumwolle 

Swantje Massermann, 2017, digitální fotografie / digitale Fotografie

 

K výstavě je plánovan katalog.

Kurátorka: Zdeňka Bílková

Blog o projektu Buntes Gold