Wunsiedelské vodní hry / Wunsiedler Wasserspiel


Termín: od 17. 06. 2018 do 30. 09. 2018
Čas: vernisáž v 15:00 hodin
Misto: Letohrádek Ostrov a Zámecký park

Wunsiedelské vodní hry / Wunsiedler Wasserspiel

Projekt zaměřený na tématiku vody zobrazených v různých uměleckých médiích – fotografie, malba, objekty, konceptuální instalace – iniciovaný občanským fórem Wunsiedel e. V. se koná ve spolupráci Městem Ostrov a Letohrádkem Ostrov.

V rámci vernisáže výstavy v letohrádku se diváci mohou těšit na impozantní tanečně-hudební site-specific vystoupení skupiny Moving Orchestra, která připraví představení přímo na míru tohoto projektu a prostorům letohrádku a zámeckého parku.

Část výstavy proběhne ve vnitřních prostorách galerie a část bude vystavena v zámeckém parku.

Vystavující autoři: Jeff Beer, Matthias Bertold, Bořivoj Hořínek, Korbinian Huber, Jan Samec, Luboš Vetegl.

Jeff Beer

Narodil se v roce 1952 v Mitterteich / Horní Falc.

Jeff Beer od roku 1971 studoval hudební kompozici, perkuse a klavír na Univerzitě hudby ve Würzburgu. Absolvoval dlouhé studijní pobyty v Paříži a New Yorku. Nyní žije a Jeff Beer v Horním Falcku, kde působí jako nezávislý hudebník, malíř, grafik a sochař. Jeff Beer se nejprve věnoval malbě a teprve později jej uchvátila hudba. Umělecké působení autora se projevuje napříč uměleckými žánry (hudba, malba, fotografie, sochařství). Autor klade důraz na propojení složek audio a vizuální komunikace uměleckého díla. Po mnoho let se intenzivně zabývá tématem vody. Jeho ateliér se nachází na řece Waldnaab a autor si k této řece vytvořil zvláštní vztah. Ten vyjadřuje v kresbách a textech, ale především ve fotografii. Zaměřuje se na neustálé pozorování bezprostřední oblasti života a vnímání.

Geboren 1952 in Mitterteich/Oberpfalz.

Ab 1971 Studium Komposition, Schlaginstrumente und Klavier an der Hochschule für Musik in Würzburg (Staatsexamen und Meisterklassendiplom)

Nach längeren Studienaufenthalten in Paris und New York lebt und arbeitet Jeff Beer heute als freiberuflicher Musiker, Maler, Graphiker und Bildhauer in Gumpen in seiner oberpfälzischen Heimat.

Zu Beginn stand bei Jeff Beer die Malerei. Die Musik folgte auf dem Fuße. Es erweiterte sich seine Ausdruckspalette und ließ ein selten komplexes, veritables Werk entstehen, das im Spannungsfeld von Musik, Malerei, Zeichnung, Holzschnitt, Fotografie, Skulptur und Sprache in kritischer Selbstbefragung das Musikalische und Bildnerische stets neu artikuliert und sich in meist zyklischen Werkkomplexen manifestiert. Das Spannende in Beers Mehrspartigkeit dürfte vor allem die Vielfalt der möglichen Lesarten sein, die gegenseitige Befruchtung der Arbeitsweisen und Strukturerfahrungen, vor allem der immer wieder andere, polymedial geschärfte Blick, der zu überraschenden Einblicken, erfrischenden Öffnungen, Querverbindungen und Erfahrungen führt, die dem Künstler zahlreiche Ausstellungs- und Konzerteinladungen, Preise, Stipendien und Auszeichnungen einbrachten und seinem Werk eine zunehmende internationale Beachtung sichern.

Seit vielen Jahren setzt er sich intensiv mit dem Thema „Wasser“ auseinander. Sein Atelier liegt an der Waldnaab, wodurch er ein besonderes Verhältnis zu diesem Fluss entwickelt hat. Dies drückt sich in seinen Zeichnungen und Texten, vor allem aber in seiner Fotografie aus: Die kontinuierliche Beobachtung des unmittelbaren Lebens- und Wahrnehmungsraumes.

Matthias Bertold

Matthias Berthold se narodil v roce 1964 v Lübecku. 

Matthias Bertold vystudoval etnologii a ilustraci v Hamburku. Od roku 1992 působí jako samostatný výtvarný umělec. V roce 1996 získal propagační cenu Roberta Boscha GmbH a byl hostujícím umělcem v Irsku a na Islandu. Od roku 2005 zintenzivnil svou uměleckou činnost ve veřejném prostoru. Od roku 2007 rozvíjí participační umělecké projekty ve spolupráci s Andreasem Schönem. Se sociálně kritickým pohledem umělec realizuje své umělecké projekty a akce. Důležitý je pro autora fakt, aby současné umění spíše uzavíralo sociální spáry, než aby je dále prohlubovalo. Podporuje vznik pozitivních spojení  - mezi lidmi, skupinami, místy a uměním. Vzhledem k tomu, že Bertold vytváří umění srozumitelné pro všechny lidi, může pak umění plnit konkrétní společenské úkoly. Pro projekt Wunsiedlerské vodní hry vytvořil sérii instruktážních cedulí, které jsou umístěné v prostorách zámeckého parku. Tomuto autorovu konceptuálnímu dílu není, alespoň mentálně, možné uniknout.

Matthias Berthold, geboren 1964 in Lübeck, studierte Ethnologie und Illustration in Hamburg. Seit 1992 bildender Künstler, erhielt er 1996 den Förderpreis der Robert Bosch GmbH und war Gastkünstler unter anderem in Irland und Island. Von 2005 an intensiviert er seine künstlerische Tätigkeit im öffentlichen Raum. Seit 2007 entwickelt er in Zusammenarbeit mit Andreas Schön partizipative Kunstprojekte.

Mit sozialkritischem Blick verwirklicht der Künstler seine Kunstprojekte und Aktionen. Dabei legt er Wert darauf, dass zeitgenössische und moderne Kunst soziale Gräben schließt, anstatt sie weiter zu vertiefen.

Das Entstehen von positiven Verbindungen wird gezielt gefördert – zwischen Menschen, Gruppen, Orten und Kunst. Indem Bertholds Kunst für alle Menschen gleichermaßen da ist und wirkt, kann Kunst konkrete soziale Aufgaben erfüllen.

Lebendigkeit und Veränderlichkeit sind Aspekte seiner Kunstwerke, die Orten damit eine menschliche Dimension verleihen. Seinen Anweisungen, wie er sie auch für die Wunsiedler Wasserspiele entwickelt hat, kann man sich, zumindest gedanklich, kaum entziehen.

Bořivoj Hořínek

Bořivoj Hořínek se narodil v roce  1948 ve Vilémově (Děčín). Působí jako fotograf, grafik, ilustrátor.

Po studiu na Střední průmyslové škole grafické v Praze pokračoval ve studiích na Akademii múzických umění v Praze - Filmová a telivizní fakulta, umělecká fotografie

Působí především jako výtvarný fotograf, často využívá konceptuální přístupy.

Pro projekt Wunsiedlerské vodní hry vytvořil konceptuální instalaci v říčce Bystřici, která je složená ze saténových stuh bílé a světle modré barvy (barvy Města Ostrova). Stuhy kopírují vodní tok říčky a vizualizují tak proces toku vody.

Plynutí  /  Splývání

"Plynutí času a plynutí vody.

Nevstoupíš dvakrát do téže řeky (Hérakleitos).

Stát na břehu a pozorovat nekonečný pohyb vody,

stále stejný a přitom v každé chvíli jiný.

Ve své instalaci v Zámeckém parku jsem se pokusil najít materiál, který by se co nejvíce přiblížil pohybu vody, který by s ním co nejvíce splynul. Zvolil jsem tedy stuhy. Ty budou jedním koncem zachyceny na závěsu nad hladinou, a volným koncem ponořeny do vody doslova splynou s řekou a dokonale tak napodobí a zviditelní její pohyb.

Místo, které jsem vybral, je u můstku přes říčku Bystřici v Zámeckém parku v Ostrově."

Bořivoj Hořínek

Korbinian Huber

Korbinian Huber (1965) se vyučil se kameníkem a poté v letech 1990 až 1996 studoval sochařství na Akademii výtvarných umění v Norimberku. Autor žije a pracuje jako umělec na volné noze v Duggendorfu. Korbian Huber je konceptuálním sochařem, přičemž jeho díle nechybí vtip ani nadsázka. Z materiálů často pracuje se dřevem. Ve svých pracích se snaží narušit vnímání prostoru a pokouší se překračovat trojrozměrné vnímání světa.

Pro projekt Wasserspielle vytvořil instalaci, která otevírá "hluboké vhledy" do vodní plochy. Hladina vody, stagnující tělo vody, nebo dokonce moře, je přirozenou danou geometrickou úrovní. Instalace ve vodním parteru před palácem princů nabourá stereotypy vnímání prostoru a vodní hladiny a vytváří zajímavou vizuální a významovou hru.

1965 in Freising geboren, absolviert Korbinian Huber zunächst eine Steinmetzlehre, bevor er von 1990 bis 1996 an der Akademie der bildenden Künste in Nürnberg Bildhauerei studiert. 1993 erhält er den Kunstförderpreis des Landkreises Freising. Er nimmt an verschiedenen Kunstsymposien im In- und Ausland teil. Korbinian Huber lebt und arbeitet als freischaffender Künstler in Duggendorf.

Korbinian Hubers Holzskulpturen sind vierdimensional angelegt. Der Bildhauer durchbricht mit seinen Arbeiten das Schema einer starren Figürlichkeit und schafft seine eigene phantastisch-bewegte, poetische Alltagswelt. Aus einer ironischen Distanz heraus und mit lächelndem Blick gelingt diesem Künstler der Griff ins volle Leben. Seine unkonventionellen, teils filigranen, teils groben Skulpturen zeugen von einem leidenschaftlichen, sehr erfinderischen und immer professionellen Umgang mit dem Material Holz.

Für Wunsiedel schafft er eine Installation, die „tiefe Einblicke“ in den Wunsiedler Eisweiher eröffnet. Der Wasserspiegel, eines stehenden Gewässers, oder auch des Meeres, ist eine naturgegebene geometrische Ebene, Uridee der Zweidimensionalität. Diese bedingungslose Fläche, welche schon immer als Grundmaß aller Bauvorhaben verwendet wurde, in Frage zu stellen, ist für Korbinian Huber ein reizvolles Spiel.

Jan Samec

Jan samec se narodil v roce 1955 ve Strakonicích. Působí jako malíř, pedagog, kurátor a galerista. Po studiích na Střední průmyslové škole keramické v Bechyni pokračoval na Univerzitě Karlově v Praze, kde vystudoval výtvarnou výchovu na Filozofické fakultě.

Jan Samec vytvořil instalaci do toku říčky Bystřice v ostrovském parku, poblíž mostku se svatým Janem Nepomuckým. Jedná se o tři fragmentární kovové reliéfy, které jsou částečně nebo zcela polychromované. Nejblíže mostku je "vodní plastika", jež nese název PROPRIETY SIBYLLY AUGUSTY, za ní je k vidění ROSATO DI NIENTE a třetí po proudu WASSERMÜHLE (Vodní mlýnek). Pro autora je důležitým motivem tekoucí voda jako prvek / symbol mizejícího času a působení přírodních vlivů na instalaci. Právě z těchto důvodů je instalace v říčce Bystřici plánovaná jako dlouhodobá a proto budou v letohrádku vystavené také fotografie evokující vliv přírodních živlů na výtvarné dílo.
Luboš Vetengl

Luboš Vetengl se narodil v roce 1988 v Rokycanech. V letech 2008 až 2014 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze (ateliér Jiřího Lindovského). Působí jako malíř, kreslíř a grafik. Ve své tvorbě se zaměřuje především na tématiku hřbitovů, často spojenou s erotickými motivy.  V roce 2014 založil umělecký styl makabrismus.

Luboš Vetengl představí svůj inovovaný přístroj na tvorbu obrazů. Navazuje tím na performanci, která se uskutečnila v rámci vernisáže jeho výstavy Makabrózní idylka, která se uskutečnila v letohrádku Ostrov v roce 2015.

 

"Myšlenka na tento stroj mě pronásleduje mnoho let. Kdysi jsem dostal nápad, jak by se mohly malovat obrazy v budoucnosti. Chtěl jsem vytvořit stroj, který by maloval představy člověka napojeného na tento stroj. Výsledkem by byl obraz zobrazující přesnou představu, na kterou člověk v daný moment myslel.

V roce 2015 jsem byl pozván do Letohrádku v Ostrově, kde jsem měl předvést performanci. Rozhodl jsem se, že zrealizuji a předvedu první verzi tohoto stroje, připomínajícího lanovku, která byla ovládána na dálku, pomocí soustavy provazů a kladek.

Letos jsem dostal novou příležitost předvést novou variantu tohoto stroje. Tentokrát bude stroj připomínat spíše kostru kvádru (o velikosti cca 1 x 1x 1,5 m), ve kterém se budou pohybovat různé části stroje, které budou na dálku ovládány. Ve stroji bude různými způsoby téci, proudit, stříkat voda a barvy, které ulpí na plátně a vznikne tak nevšední abstraktní dílo - jakoby „bez“ přičinění lidské ruky."

Luboš Vetengl

 

Více informací o projektu na stránkách www.letohradekostrov.cz, www.ostrov.cz nebo www.wunsiedler-wasserspiele.de